Nedlasting av programvare for Windows

Programvaredatabasen

Nedlasting av programvare for Windows

For å laste ned programvare fra UiO må brukeren ha tilgang til riktig mappe på serveren for å få tak i programmet og eventuell lisens. Lisens/-nummeret ligger i de respektive mapper i et dokument som gjerne heter lisens.txt. Se veiledningen til WebDrive for hvordan mappen \\dist.uio.no\winprog kobles til som stasjon P:\ for å få tilgang til serveren med programvare. Kontormaskiner ved uio kobler til P:\ automatisk.

I Explorer/Utforsker skal du nå ha stasjon P:\ i tillegg til de du hadde fra før. De mest aktuelle er mappene gratis, site og lisens. I mappen lisens finner du programmer som koster penger, bare de med lisens har tilgang. Lisenser for kjøpeprogramvare f.eks. fra Adobe, bestilles av enhetens bestillingsansvarlige. Ofte sørger den lokale IT-ansvarlige for de praktiske grep.

folderlist

Installasjon

Alle UiO-brukere har tilgang til øverste nivå. Derifra og videre inn i mappen som rommer det konkrete programmet, forutsettes det at du er medlem av riktig filgruppe, se hoveddokumentet om tilgjengelige programvare. Når du har kommet innenfor programmappens ytterste nivå, ser du mapper med navn som indikerer programmenes versjon og om de er norsk- eller engelskspråklige. De aller fleste er engelskspråklige.

For en del programmer er det laget stille installasjoner. Dette er innstalleringer du kan starte og så går de sin gang uten ytterligere innsats fra din side. I mappene som inneholder tradisjonelle installeringer, startes installasjonen gjerne ved at du kjører Setup.exe, Autoplay.exe, Install.exe eller tilsvarende og svarer på eventuelle spørsmål underveis. Husk filen lisens.txt som inneholder lisensnummeret.

Et eksempel

For å kunne installere programvare må du være administrator på maskinen du skal installere på eller kjenne brukernavn og passord til en administrator på maskinen. Vi forutsetter at du skal installere Adobeproduktet Photoshop cs. Du har bestilt programmet hos Inmeta, som igjen har varslet USIT om din lisensiering. Programvare ved USIT har "åpnet opp" den riktige programmappen ved å gi deg rettighet i den filgruppen som styrer tilgang til Photoshop CS. Du åpner opp mappen "cs" og ser følgende:

I denne mappen ser du filen lisens.txt. Åpne denne og kopier innholdet, du trenger det under installasjonen skal skrive inn lisensnummeret. Du ser også filen Autoplay.exe. Kjør dette og følg instruksjonene på skjermen.

Publisert 1. juli 2011 10:02 - Sist endret 4. juli 2011 09:42