AV-utstyr ved UiO

UiO er knyttet til Uninetts sentrale AV-rammeavtalen. Ved innkjøp av AV-utstyr skal denne avtalen benyttes. 

Møterom

Lokaler opp til 20 sitteplasser, gjerne med skjermer ("TVer") framfor projektorer, litt avhengig av lys i rommet og mulighetene for montering.

Undervisning

Undervisningsrom som ikke er å regne som større auditoriumer, 20-60 sitteplasser.  

Auditorium

Fullstørrelse auditorier, gjerne med sitteplasser i kinostil og store veggflater.  Disse lokalene huser typisk 60-500 personer.  Her er det mange variable involvert og ta gjerne kontakt med AV-faglig råd tidlig i prosessen rundt innkjøp for hjelp og veiledning.

Hjelp og veiledning

Hjelp og støtte basert på spesifikke tekniske aspekter ved AV-installasjoner.