Hjelp

Noen ganger trenger man å lagre det som vises på skjermen, f.eks. for å dokumentere et problem eller lage en bruksanvisning.

Det er et vell av valgmuligheter for redigering av bilder digitalt. 

På UiO-nettet kan du bruke to bildeformater: jpg og png. Hvis et bilde ikke allerede har .jpg- eller .png-format, kan du åpne bildet i et bildebehandlingsprogram, og deretter velge «save as...», «save for web and devices» eller «export» for å lagre filen i formatet du vil bruke.