Hvilket filformat skal illustrasjoner på nettet ha?

På UiO-nettet kan du bruke to bildeformater: jpg og png. Hvis et bilde ikke allerede har .jpg- eller .png-format, kan du åpne bildet i et bildebehandlingsprogram, og deretter velge «save as...», «save for web and devices» eller «export» for å lagre filen i formatet du vil bruke.

.jpg

  • er et bildeformat som er tilpasset å skulle gjengi fotografier på en best mulig måte.
  • kan ikke ha gjennomsiktighet.

.png

  • kan inneholde mange farger og gi en god gjengivelse
  • kan ha gjennomsiktighet
Publisert 18. mai 2010 12:58 - Sist endret 5. okt. 2015 12:36