Video

Med ett eller flere kamera kan det lages gode opptak av en forelesning. Slike opptak krever ofte en del planlegging, at det skal være teknikere tilstede og en del etterarbeid i form av redigering.

Det er mulig å gjøre det enkelt og rimelig, eller avansert og ressurskrevende.

Eksisterende løsninger:

Opptak i USITs studio med HD-kamera

Det er mulig å få tatt opp en forelesning eller miniforelesninger i USITs studio (Kristen Nygaards hus, Gaustadalléen 23). Her har vi nytt og avansert utstyr, full kontroll over lysforhold og dyktige videoteknikere som gjør opptaket. Her kan du se et eksempler på produksjoner som er gjort i USIT studio.

Opptak i auditorium eller seminarrom

Opptak med ett kamera

En enkel måte å ta opp en forelesning på, er å filme både foreleser og tavle/lerret med et kamera. Hvis foreleser bruker tavle eller flippover, vil et kamera som fanger både foreleser og tavle kunne gi brukbare opptak. Opptak med et kamera som tar opp både foreleser og prosjektorbildet er vanskeligere å få gode fordi lyset i salen og lyset på lerretet har forskjellig kvalitet. Med god planlegging, godt utstyr, god kameraføring og god lydinngang, kan er det likevel være mulig å få greie opptak. Opptak med kun ett kamera gir som regel lite behov for redigering i etterkant.

Opptak med flere kameraer

Det er fullt mulig å få meget gode opptak av en forelesning hvis man kan bruke noe mer ressurser. Hvis du kan sette inn flere kameraer, kan du filme foreleser fra flere vinkler, samt ta opp bilder fra salen og tilhørere. Det som vises fra prosjektor på lerret kan også bli tappet ut og lagret som en film. I etterkant blir alt redigert sammen, slik at seeren ser foreleser og presentasjonen som ble brukt. Slike opptak krever forholdsvis mye redigering i etterkant. 

Hjelp til opptak og redigering?

UiO har lite ressurser til å hjelpe til med opptak og redigering, men vi kan hjelpe deg med rådgivning, opplæring og planlegging av slike opptak. Finn riktig kontaktpunkt.

Lagring og publisering av videoopptak av forelesninger

Videoopptak av forelesninger bør lastes opp til semestersidene eller annet relevant sted på UiOs nettsider. 

Publisere video på semesterside eller andre nettsider på UiO.

Hvor det blir lagret er i utgangspunktet opp til foreleser, men det er mest hensiktsmessig å lagre opptaket på emnesiden eller en annen side som studentene eller publikum har enkel tilgang til.

Publisert 28. juni 2017 12:12 - Sist endret 13. juli 2017 13:11