Informasjon om tilknytning til NIX

Informasjon om tilkopling til NIX.

Den gjeldende avtaleteksten befinner seg her.

For å kople seg på må et selskap først oppfylle kravene i avtalen.

Når det er klart sendes avtalen i 2 signerte eksemplarer
sammen med et kort brev som inneholder informasjonen som etterspørres i
avtalens kapittel om "Rules for connecting to the NIX" til:

USIT/UiO, PB 1059 Blindern, 0316 Oslo, Att; K.O.Olsen

Mailadresse: nett-drift@usit.uio.no

 

Adressene til NIX1 (for sambandsbestillinger) er;

USIT/IFI2, rom 1366 NIX-rommet. Gaustadalleen 23B, 0373 Oslo

Hans Møller Gasmannsvei 9. Verizon area (3rd floor)

Digiplex Ulvenveien. CCR-rom A.

Adressen til NIX2 (for sambandsbestillinger) er;

USIT, PABX-rom 4. etg., St. Olavs plass 5, 0130 Oslo

Kontakt nett-drift@usit.uio.no for informasjon om de regionale samtrafikkpunktene.

NB; Vi skal ha kopi av alle sambandsbestillinger slik at vi vet hva som er
        på gang, ellers slipper vi ikke inn montører o.l.

Lokale kontaktpersoner for NIX1 og NIX2;

  • Petter Bjørbæk, telefon 22 85 27 51, petter@usit.uio.no

  • Arild Leikarnes Johnsen, telefon 22 84 00 83, arildlj@usit.uio.no    

  • Per Johnny Paulsen, telefon 22 85 25 15, p.j.paulsen@usit.uio.no

  • Hege Trosvik, telefon 22 85 27 80,hege.trosvik@usit.uio.no

  • Kjetil Otter Olsen, telefon 22 85 24 88, k.o.olsen@usit.uio.no

 
 
 

Publisert 26. apr. 2010 12:08 - Sist endret 15. juli 2016 13:09