print logo
English version of this page

Remote Desktop fra Linux

Advarsel

På grunn av manglende funksjonalitet for rd-gateway i stabile versjoner av FreeRDP må du ha aller nyeste commit for at dette skal fungere.

Installer FreeRDP

FreeRDP er en gratis og åpen implementasjon av RDP-protkollen. Installer den på maskinen din ved å følge veiledningen for kompilering på github.

Sjekk at du har en versjon kompilert fra den nyeste commiten. Alt nyere enn 45f9519 holder.

$ xfreerdp --version
This is FreeRDP version 1.2.4-dev (git a637cdd)

Koble til

 1. hit for å generere en tilkoblingsfil.
 2. Kall på filen du genererte og legg til argumentet /gt:rpc.
  $ xfreerdp maskinen-jeg-valgte.uio.no.rdp /gt:rpc
  [10:35:48:055] [31081:31082] [INFO][com.freerdp.client.common.cmdline] - loading channel rdpdr
  [10:35:48:055] [31081:31082] [INFO][com.freerdp.client.common.cmdline] - loading channel rdpsnd
  [10:35:48:055] [31081:31082] [INFO][com.freerdp.client.common.cmdline] - loading channel cliprdr
  [10:35:48:056] [31081:31082] [ERROR][com.freerdp.client.x11] - Property 438 does not exist
  GatewayPassword: 
  [10:35:52:338] [31081:31082] [INFO][com.freerdp.core.gateway.tsg] - TS Gateway Connection Success
  [10:35:53:243] [31081:31082] [INFO][com.freerdp.core.gateway.tsg] - TS Gateway Connection Success
  [10:35:53:647] [31081:31110] [INFO][com.freerdp.channels.rdpdr.client] - Loading device service drive (static)
  [10:35:53:648] [31081:31110] [INFO][com.freerdp.channels.rdpdr.client] - Loading device service printer (static)
  [10:35:54:362] [31081:31110] [INFO][com.freerdp.channels.rdpdr.client] - registered device #1: media (type=8 id=1)
  
Publisert 28. mai. 2015 11:17 - Sist endret 27. jul. 2015 14:06