print logo

Eksternt skrivebord / Remote Desktop Connection

Dette er en brukerveiledning for hvordan du logger på og bruker en kontormaskin eller terminalserver ved UiO ved hjelp av Remote Desktop Connection for Windows.

For Windows-brukere er den anbefalte metoden for å jobbe hjemmefra eller å få tak i spesialprogrammer å bruke UiO Programkiosk

Kort om Remote Desktop Connection

Remote Desktop Connection er et verktøy som lar deg logge på en annen datamaskin. Du trenger med andre ord ikke sitte foran den aktuelle datamaskinen for å bruke den.

Vær oppmerksom på at lokal IT må klargjøre maskinen din for bruk sammen med Remote Desktop før du kan koble til fra en annen maskin.

Koble til en kontormaskin eller en server

Vær oppmerksom på at lokal IT må klargjøre maskinen din for bruk sammen med Remote Desktop før du kan koble til fra en annen maskin. Ønsker du å gjøre bruk av kontormaskinen på denne måten, ta kontakt med Lokal IT. Før du kan koble til, må du også vite navnet på maskinen du vil koble til. Slik finner du navnet på maskinen:

Computer: Finn navnet på din kontormaskin

 

1. Åpne Start-menyen (klikk på Windows-symbolet nederst til høyre på skjermen) og velg All Programs → Accessories → Remote Desktop Connection.

Hvor finner du Remote Desktop Connection i Windows Start-meny

(Denne veiledningen er laget med skjermbilder fra Windows 7, dersom du bruker eldre versjoner klikker du Start → All Programs → Accessories → Communications → Remote Desktop Connection.)

Alternativt kan du søke opp Remote Desktop Connection ved å skrive inn remote i søkefeltet på Start-menyen.

Når du starter Remote Desktop, vises dette bildet:

2. I feltet Computer skriver du inn navnet på maskinen du vil koble til. Når du skal oppgi brukernavn, skriver du det på formen uio\<brukernavn>, altså uio og en høyreskrånende skråstrek bak og brukernavnet ditt. Passordet skriver du inn på vanlig måte.
 
3. Klikk på Connect, og du kan bruke maskinen du kobler til, via maskinen du sitter ved.
 

Lokale ressurser

Før du klikker på Connect, kan du angi hvilke lokale ressurser fra maskinen du sitter ved, som skal være tilgjengelig på maskinen du kobler til. Klikk på Options i figuren over og klikk fanen for kategori og knappen mer:

 

Du får da dialogboksen under som gir mulighet for å velge ressurser på maskinen du sitter ved som skal bli tilgjengelig på maskinen du kobler til. I eksempelet under vil Lokal disk (D:) bli koblet til maskinen du kobler til. Dermed kan du fra en maskin ved UiO (kontor.uio.no eller egen kontormaskin i eksempelet over) kopiere til stasjon D:\ på maskinen du sitter ved.

Forskjellen mellom å logge av eller koble fra en sesjon

Om du velger å bare lukke programmet Remote Desktop Connection så forblir sesjonen din på kontormaskinen kjørende. Dermed holdes alle programmer osv. åpne slik at du kan komme tilbake og jobbe videre senere, eller ta opp sesjonen når du kommer tilbake på jobb. Om du velger "logoff" så lukkes sesjonen og alle programmene i den. På terminalservere kan det være satt opp at du automatisk logges av etter at sesjonen har vært avkoblet en tid (disconnected).

Hurtigtilgang til Remote Desktop Connection

Du kan lage deg hurtigtilgang til Remote Desktop Connection på to måter: Enten i Start-menyen eller på Oppgavelinjen ved å høyre-klikke og velge Pin to Taskbar eller Pin to Start Menu og det samles en liste med datamaskinene du sist logget inn på.

Hurtigtilgang til Remote Desktop Connection

Publisert 18. mai. 2011 09:42 - Sist endret 1. des. 2014 22:00