Varsling om skadelig/uønsket innhold

Dette dokumentet beskriver hvilke rutiner USIT følger når uønsket innhold blir avdekket gjennom standard driftsrutiner.

I forbindelse med rutinemessig drift av UiOs maskiner og tjenester så vil det noen ganger også bli avdekket lagret programvare og dokumenter som er av skadelig eller uønsket art. Det kan dreie seg om malware, tyvkopiert programvare eller innhold som bryter med straffeloven.

Det foregår ingen forsøk på å avdekke slikt materiale, dette omhandler kun det som vil komme fram av standard driftsrutiner. Det mest typiske eksempelet er at UiOs antivirusløsninger rapporterer om malware, og lokasjonen for denne viser at det er lastet ned skadelig materiale.

Når dette skjer så vil UiO-CERT rutinemessig varsle eier av innholdet og be om at dette fjernes. Dersom eier er ansatt vil også kontorsjef ved dennes enhet å en kopi.

 

 

Publisert 25. nov. 2014 17:34 - Sist endret 25. nov. 2014 17:34