Rapportere en sikkerhetshendelse

IT-sikkerheitshendingar kan vera alt ifrå ondsinna skadeleg kode som virus, ormar og trojanarar, til misbruk av andre sine passord og det å gje seg ut for å vera nokre andre på Internett. Det er ikkje alltid lett å vete kva som verkeleg er ei IT-sikkerheitshending, men er du i tvil kan du rådføre deg med lokal IT eller UiO-CERT.

Alle IT-sikkerheitshendingar kan rapporterast i e-post eller via telefon. Vi føretrekkjer rapporteringa på e-post. Sjå UiO-CERT sin kontaktinformasjon.

Når du skal rapportere ei IT-sikkerheitshending til UiO-CERT, er det fint om du gjev opp dato og tidspunkt for hendinga på førehandsdefinert format (ISO 8601):