Korleis oppgje dato i ei rapportering

Når du skal rapportere ei IT-sikkerheitshending til UiO-CERT, er det fint om du gjev opp dato og tidspunkt for hendinga på førehandsdefinert format (ISO 8601):

 
År: ÅÅÅÅ
(f.eks. 2010)
År og månad: ÅÅÅÅ-MM
(f.eks. 2010-07)
Full dato: ÅÅÅÅ-MM-DD
(f.eks. 2010-07-16)
Full dato med timar og minutt: ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mmTZD
(f.eks. 2010-07-16T19:20+01:00)
Full dato med timar, minutt og sekund: ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssTZD
(f.eks. 2010-07-16T19:20:30+01:00)
Full dato med timar, minutt, og sekund med desimal: ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ss.sTZD
(f.eks. 2010-07-16T19:20:30.45+01:00)

der:

ÅÅÅÅ = firesifra år
MM = tosifra månad (01=januar osb.)
DD = tosifra dag i månaden (01 til 31)
tt = tosifra time (00 til 23) (NB: AM/PM er ugyldig)
mm = tosifra minutt (00 til 59)
ss = tosifra sekund (00 til 59)
s = eit eller fleire siffer representerar desimaldel av ett sekund
TZD = Tidssone (Z eller +tt:mm eller -tt:mm), Oslo er +01:00 vintertid/+02:00 sommertid
Merk at "T" foran tidspunktet er bokstaveleg  "T", for å markere at etterfølgjande tal er eit tidspunkt

 


 
 
 
 
 
 

Publisert 18. feb. 2011 09:45 - Sist endret 18. feb. 2011 10:43