Sikker sletting

Publisert 20. sep. 2012 11:52

Rutine som skal følges ved avhending av datamaskiner.

Publisert 18. feb. 2011 10:07

Mange benytter USB-minnepinner for utveksling av data, men er ikke klar over at normal sletting av filer fra utforsker ikke er nok til å sikre at data faktisk er slettet. Hvis du mister en minnepinne, kan de som finner den potensielt klare å rekonstruere slettede data.

Publisert 18. feb. 2011 10:07

Ved avhending eller gjenbruk av IT-utstyr er det ofte ønskelig å være sikker på at data som er lagret på harddisken er slettet, slik at uvedkommende ikke får tilgang til denne. Dette er også et krav gitt av IT-sikkerhetshåndboka. Denne artikkelen beskriver slik sletting.