Sikker sletting

Publisert 6. nov. 2017 16:42

USIT har en maskin som kan destruere lagringsmedier (HHD og SSD) 2,5" og 3,5" som har hatt personopplysninger, skjemaer og andre typer sensitive data lagret på dem. Siden dette er lagringsmedium som kan ha blitt brukt til lagring av sensitive data er det viktig at de ikke havner i gale hender. At de ikke brukes til andre ting og / eller kastes hele i beholdere med EE-avfall. 

Publisert 20. sep. 2012 11:52

Rutine som skal følges ved avhending av datamaskiner.

Publisert 18. feb. 2011 10:07

Mange benytter USB-minnepinner for utveksling av data, men er ikke klar over at normal sletting av filer fra utforsker ikke er nok til å sikre at data faktisk er slettet. Hvis du mister en minnepinne, kan de som finner den potensielt klare å rekonstruere slettede data.

Publisert 18. feb. 2011 10:07

Ved avhending eller gjenbruk av IT-utstyr er det ofte ønskelig å være sikker på at data som er lagret på harddisken er slettet, slik at uvedkommende ikke får tilgang til denne. Dette er også et krav gitt av IT-sikkerhetshåndboka. Denne artikkelen beskriver slik sletting.