Sikker sletting ved avhending av datamaskiner ved UiO

Rutine som skal følges ved avhending av datamaskiner.

Dette rutinen gjelder følgende maskingrupper:

Alle maskiner installert med UiO-image: det omfatter alle OS, både MS Windows, Mac, alle Linux-varianter og UNIX-varianter. Dette inkluderer også alle installasjonstyper: både server, klient og laptop.

Data som ikke bør komme på avveie

Man må påregne at det på lokale harddisker vil kunne ligge data som ikke bør komme på avveie.

* På grunn av diverse bruk: dokumenter og data som ligger lagret
* Deler av den enkelte e-postarkiv vil være cachet til disk
* Passord ligger lagret i diverse applikasjonsdata

Ansvar for at rutinen utføres

Den enkelte lokale IT-funksjon er ansvarlig for å gjennomføre forsvarlig sletting av alle maskiner før avhending, resirkulering eller destruksjon [end of life, EOL]. Dette
skal gjennomføres i henhold til godkjente rutiner. Se lenke for veiledning:

Rutiner for godkjent sletting av data fra disk

Dette igjen betyr at et underliggende krav er at alle maskiner skal leveres til lokal IT for skrubbing/rensing før EOL, uansett om lokal IT
skal besørge selve EOL-prosedyren.

Det er en fordel om også private maskiner/laptoper utenfor UiOs driftsregime gjennomgår samme sikkerhetssletting, dersom det kan antas
at de er brukt på lik måte som UiO-maskiner.

Det er derfor ønskelig at brukere oppmuntres til, undervises i og om mulig hjelpes til å gjennomføre sikker sletting. Se lenke til
brukerveiledning. 

Publisert 20. sep. 2012 11:52 - Sist endret 20. sep. 2012 11:53