Integrasjonsarkitektur

Hensikten med UiOs integrasjonsarkitektur er å forbedre, forenkle og modernisere hvordan tjenester, applikasjoner og systemer integreres.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med oss:

integrasjon@uio.no