Sikker Oktober 2016

Raud og svart overskrift til arrangementet "Sikker Oktober".

For fjerde år på rad arrangerer USIT Sikker oktober ved UiO. I år fokuserer vi på IT-organisasjonens tilsette.

Kva er Sikker Oktober?

Formålet med Sikker Oktober er å auke kompetansen og bevisstheita rundt informasjonstryggleik. Informasjonstryggleik må bli ein naturleg del av kvardagen.

Føredrag

I løpet av oktober kan du gå på fem forskjellige føredrag. Dei to arrangementa på USIT er opne for alle, men vil vere retta mot IT-organisasjonens tilsette. Dei tre resterande arrangementa arrangerast lokalt.

Er eg ein trussel?

Du, eg og alle andre som nyttar datamaskiner på UiO, er ein av dei viktigaste tryggleiks- mekanismane vi har. Men vi er også den største trusselen.

Finn ut meir om...

...persondata og andre sensitive opplysningar, og om korleis du best håndterer og oppbevarer dei.
...passordet ditt, og kvifor du aldri skal dele det med andre – uansett!
...IT-sikkerhetsbrot og kva du bør gjere om du oppdagar det.
...ID-tyveri, kva det er og kva du må gjere om du opplever det.

Kontakt

Har du spørsmål om arrangementa eller Sikker Oktober?

Kontakt oss på e-post her.

Arrangement

Ingen kommande arrangement