Informasjon om FS-registreringer for Fronter våren 2017

Høsten 2016 oppstod det problemer og feil i Fronter som fikk innvirkning på det administrative arbeidet i tilknytning til Fronter. I praksis har dette ikke hatt noen følger for studenter og undervisere. De som har opplevd problemene er brukere som har utvidete rettigheter i Fronter for å gjøre mer avanserte administrative oppgaver, for eksempel ved åpning av rom, tilbakestilling av rom, arkiverig av rom og oppretting av manuelle rom. DML/USIT har gjennom høsten vært i tett dialog med Fronter for å få løst disse feilene, men Fronter/Itslearning har dessverre ikke kommet i mål med dette. 

I tillegg har det i 2016 vært gjort et arbeid for å gå over til en ny integrasjon mellom FS og Fronter. Dette gjøres fordi det skjer endringer i FS som får følger for hvordan Fronter kan hente ut data fra FS. Denne overgangen vil i utgangspunktet ikke ha noen direkte følger for hvordan registreringer gjøres i FS i forbindelse med Fronter. Den nye integrasjonen skulle være på plass i 2016, men har dessverre blitt utsatt blant annet på grunn av de ovennevnte problemene i Fronter.

Fra 1.mars vil Fronter ikke lenger kunne ta imot data fra FS som tidligere. Den nye integrasjonen vil være i drift til semesterstart høsten 2017. Dette betyr at det fra mars til slutten av vårsemesteret ikke vil gå noen import av data fra FS til Fronter. 

Følger for administrasjonen av Fronter for emner som går Våren 2017

- Alle emner som skal ha rom i Fronter våren 2017 må være registrert i FS innen utgangen av februar. 

- Personer som skal ha tilgang til Fronterrom våren 2017 må være registrert på emnene i FS innen utgangen av februar. 

Erfaringsmessig er disse registreringene allerede gjort før semesteret starter og det aller meste er på plass for våren 2017. Skulle du likevel ha behov for nye Fronterrom for våren 2017 etter importen er slått av må disse rommene opprettes manuelt og brukere legges til manuelt i Fronter. Dette kan lokaladministratorer på enhetene gjøre eller en henvendelse kan sendes til DML-gruppen. 

Tilgang til Fronter for lokaladministratorer

Lokaladministratorer på enhetene har de siste årene vært registrert direkte i Fronter og har dermed ikke treng å registrere seg i FS. Denne måten å registrere tilgang til Fronter på har i visse tilfeller gitt problemene som nevnt innledningsvis. Vi vil derfor anbefale alle som har rollen som lokaladministrator og som skal ha tilgang til samtlige rom på sin enhet å registrere seg på stedkode i FS slik at de får tilgang til Fronter på den måten i tillegg. Her er en guide på hvordan gjøre denne registreringen. 

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/veiledninger/undervisning/registreringer_fs_fronter.html#dlo

Vi kommer tilbake med mer informasjon fortløpende utover semesteret om overgangen til ny import. Om det skulle være behov for et informasjonsmøte rundt dette arrangerer vi det på bakgrunn ønsker. 

For spørsmål ta kontakt med fronter-support@rt.uio.no

Publisert 27. jan. 2017 15:17 - Sist endret 27. jan. 2017 15:33