Fronter – UiOs LMS

Fronter er UiOs digitale læringsplattform. Fronter er et Learning Management System (LMS), og her kan hvert emne som tilbys på UiO få sitt eget digitale undervisningsrom der studenter og undervisere kan dele læringsressurser, samarbeide, gjøre oppgaver, kommunisere og levere obligatoriske innleveringer og eksamen.

Ta i bruk

Aller først

  • Få tilgang
  • Opprettelse av rom