English version of this page

Fronter

Fronter er et Learning Management System (LMS) der studenter og undervisere kan dele læringsressurser, samarbeide, gjøre oppgaver, kommunisere og levere obligatoriske innleveringer og eksamen.

Våren 2018 er siste semester med Fronter

Ta i bruk

Canvas tar over fra høsten 2018

  • Fra og med høsten 2018 tar Canvas over som læringsplattform ved UiO.
  • Undervisere og studenter har selv ansvar for å hente ut innhold fra Fronter om det er behov for det.
  • Spørsmål om avvikling av Fronter og ta i bruk Canvas? Se kontaktpunkter