Fronter

Fronter er lukkede klasserom på nett som alle emner og kurs ved UiO kan få tilgang til. Fronter kan brukes til: Beskjeder, fildeling, innleveringer, prøver, faglige diskusjoner, med mer.

Logg inn på Fronter

Denne login-knappen fører til UiOs fronterløsning som blir benyttet av de fleste emner, kurs og kull.

Første gang du logger inn, må du velge "Universitetet i Oslo" som tilhørighet.

Veiledninger

Fronter har en rekke veiledninger integrert i selve programmet. De mest oppdaterte finner du ved å gå inn i Fronter og velge Engelsk versjon når du står i Dagensvinduet, og deretter trykker "Help". UiO har også laget noen for å dekke de mest typiske problemstillingene.

Ta i bruk

Før du kan ta i bruk Fronter for din undervisning så må emnet registreres i FS, og de som skal ha tilgang til Fronter må få riktig personrolle. Studiekonsulenten er ofte den som kan gjøre de riktige FS-registreringene.

Personopplysninger

I Fronter behandles personopplysninger, og i den forbindelse må behandlingsansvarlige for Fronter ved UiO følge personopplysningsloven med forskrifter.