Fronter – UiOs LMS

Fronter er UiOs digitale læringsplattform. Fronter er et Learning Management System (LMS), og her kan hvert emne som tilbys på UiO få sitt eget digitale undervisningsrom der studenter og undervisere kan dele læringsressurser, samarbeide, gjøre oppgaver, kommunisere og levere obligatoriske innleveringer og eksamen.

Ta i bruk

Aller først

  • Få tilgang
  • Opprettelse av rom

Informasjon til Fronteradministratorer våren 2017

Våren 2017 vil det skje endringer i importen fra FS til Fronter. Dette får følger for hvordan registreringer i FS for Fronter som gjelder vårsemesteret 2017

Mer informasjon om endringene