print logo

Fronter

Fronter er lukkede klasserom på nett som alle emner og kurs ved UiO kan få tilgang til. Fronter kan brukes til: Beskjeder, fildeling, innleveringer, prøver, faglige diskusjoner, med mer.

Logg inn på Fronter

Denne login-knappen fører til UiOs fronterløsning som blir benyttet av de fleste emner, kurs og kull.

This login button takes you to the Fronter install which is used by most subjects, courses and programmes.

Veiledninger

Fronter har en rekke veiledninger integrert i selve programmet. De mest oppdaterte finner du ved å gå inn i Fronter og velge Engelsk versjon når du står i Dagensvinduet, og deretter trykker "Help". UiO har også laget noen for å dekke de mest typiske problemstillingene.

Ta i bruk

Før du kan ta i bruk Fronter for din undervisning så må emnet registreres i FS, og de som skal ha tilgang til Fronter må få riktig personrolle. Studiekonsulenten er ofte den som kan gjøre de riktige FS-registreringene.

Personopplysninger

I Fronter behandles personopplysninger, og i den forbindelse må behandlingsansvarlige for Fronter ved UiO følge personopplysningsloven med forskrifter.