Fronter i utdanningen

Fronter er UiOs digitale læringsplattform. Her kan hvert emne som tilbys på UiO få sitt eget digitale undervisningsrom der studenter og undervisere kan dele læringsressurser, samarbeide, gjøre oppgaver, kommunisere og levere obligatoriske innleveringer og eksamen.

Illustrasjonsgrafikk

Om tjenesten

UiO bruker læringsplattformen Fronter. Fronter er et Learning Management System (LMS) som gir hvert emne sitt eget klasserom der studenter meldt til emnet og undervisere har tilgang. Fronter gir god oversikt over hvilke studenter som tar emnet og er mye brukt til å formidle beskjeder til studentene og administrere innleveringer.

Fronter er mappebasert og lar deg enkelt sette opp en struktur for å kategorisere og dele læringsressurser. Som underviser kan du styre tilgangen til de ulike mappene og dele studentene inn i ulike grupper. Fronter kommer også med andre mer spesialiserte verktøy. Prøveverktøyet gir deg mulighet til å lage flervalgsprøver for eksempel til obligatoriske innleveringer eller evalueringer. Formuet er et godt egnet kommunikasjonsverktøy der studentene og underviserne kan engasjere seg i faglige diskusjoner. Innleveringsverktøyet gir god oversikt over innleveringer og kan enkelt settes med åpningstider.

Fronterrom for ordinær undervisning opprettes på bakgrunn av registreringer i Felles Studentsystem (FS). Men har du behov for en digital samarbeidsarena utover ordinær undervisning kan du få opprettet et eget Fronterrom du administrerer selv.