Opptak av forelesninger

Lyd- og videoopptak av undervisning kan enten gjøres i auditoriet, på kontoret eller i et studio. Opptakene kan distribueres på en nettside eller i Fronter eller settes opp som en podcast slik at interesserte kan abonnere på opptakene.

Illustrasjonsgrafikk

Om tjenesten

Det finnes ikke et klart svar på hva slags opptakstype du skal velge. Det avhenger av hva du ønsker å oppnå og hvilken kvalitet på opptaket du trenger. Et lydopptak kan for eksempel gjøres med en håndholdt opptaker eller du kan ta opp lyden ved hjelp av datamaskinen i auditoriet. Tilsvarende med video. De aller fleste telefoner i dag har mulighet for videopptak, så om du bare trenger en liten videosnutt vil ofte den gjøre nytten. I tillegg tilbyr UiO ulike former for opptaksmuligheter som er tilrettelagt i auditoriene.