Samarbeidsverktøy

Samarbeidsverktøy er nyttige både innen undervisning og forskning.

Synkron samskriving med eksterne nettjenester

UiO tilbyr to løsninger med synkron samskriving, altså løsninger der flere kan skrive i samme dokument samtidig.

Office 365. Dokumenter som er lagret på OneDrive kan åpnes for andre slik at flere kan skrive i samme dokument. Merk: Dokumenter med sensitivt innhold skal ikke oppbevares på OneDrive.

box.com. Dokumenter som er lagret på box.com kan åpnes for andre slik at flere kan skrive i samme dokument ved hjelp av Box Notes. Merk: Dokumenter med sensitivt innhold skal ikke oppbevares på box.com.

Samskriving på UiOs nettsted

Alle enheter, forskningsprosjekter, satsingsområder og de fleste andre aktiviteter på UiO har et eget nettsted under www.uio.no. På slike nettsteder kan enkelte mapper eller dokumenter skjermes mot innsyn fra tilfeldig besøkende og slik brukes som arbeidsområde for internt arbeid og samarbeid. Alle som har skriverettigheter til et dokument, kan skrive i det, men flere kan ikke skrive i samme dokument samtidig.

Samskriving med wiki

Har du behov for å skrive sammen med andre, enten det er i undervisning eller forskning, så kan vi tilby wiki. En wiki er en samling nettsider som kan redigeres av de som har tilgang til det. I en wiki er det enkelt å diskutere teksten og se hva hver enkelt har bidratt med. Alle som har skriverettigheter til et dokument, kan skrive i det, men flere kan ikke skrive i samme dokument samtidig. 

Dele dokumenter på nett

Trenger du å dele dokumenter innad i forskningsgruppen, så kan du gjøre det på forskningsgruppens nettsted på uio.no. Nettstedet bruker Vortex, noe som gir mulighet til å begrense tilganger til enkeltdokumenter og mapper. Skal du dele mange dokumenter, kan du ha Vortex-området ditt tilgjengelig i Windows utforsker.

Skal du dele dokumenter med studenter på et kurs, så kan du bruke emnesidene eller Fronter.

Publisert 19. mai 2010 14:24 - Sist endret 6. jan. 2017 12:27