print logo

Kopiavgift og utskriftsbetaling ved UiO

Kopiavgift: Alle aktive studenter ved UiO skal betale kopiavgift ved begynnelsen av hvert semester. Disse pengene skal dekke deler av avgiften til rettighetsinnehaverne (Kopinor) for materiale studentene får utdelt under forelesninger. Hvis kopiavgiften ikke betales vil adgangen til utskrift sperres.

Hvordan betale kopiavgift

 

Utskriftskvote: Studenter får utskriftskvote på opp til 250 sider før semesterstart og kan kjøpe større kvote om nødvendig.

Hvordan kjøpe utskrifter

 

Enkelte studentgrupper er unntatt betaling av kopiavgift, og andre grupper er unntatt betaling for utskrift. Les mer om hvilke grupper som har fritak for kopiavgift- og utskriftsbetaling.

 

Mer informasjon: Se FAQ/OBS om kvoter og kopiavgift.

Publisert 18. sep. 2013 17:47 - Sist endret 18. sep. 2013 17:47