Aktuelt om Vortex

Aktuelle saker

Oversikt over versjoner

  • Ny versjon av Vortex (versjon 72) 31. mai 2017 13:00

    Forbedret integrasjon med TP og smartere opprettingsdialog i Helseforsk.

  • Ny versjon av Vortex (versjon 71) 27. apr. 2017 18:00

    Skreddersydd løsning for oversikt over helsefaglig forskning, ny og bedre løsning for tid og sted for eksamen og mulig å adgangsbegrense video i forbindelse med digital eksamen.

  • Ny versjon av Vortex (versjon 70) 9. mars 2017 11:43

    Mulig å vise publikasjoner fra Cristin på forskningsprosjekter, automatisk retting av lenker når du flytter nettsider og raskere visning av nettsider.