Beskjeder

Publisert 29. mars 2017 11:05

Følgende nettsteder skal migreres til vortex05-cluster:

 • fellesstudentsystem.no (29/3/2017 11.30-13.00)
 • sensorportalen.uio.no (29/3/2017 11.30-13.00)
 • cristin.no (Tas senere)

Nettstedene vil være låst for redigering i tidsrommet som er angitt over.

PHP-applikasjoner som kjører i Vortex vil måtte forholde seg til at IP-adresser for servere endres. Dersom du vedlikeholder en PHP-applikasjon på et eller flere av nettstedene over må du sørge for at eventuelle IP-sperrer i database-ressurser og liknende blir oppdatert....

Publisert 20. mars 2017 12:27

Følgende nettsteder skal migreres til vortex06-cluster:

 • nakmi.no
 • ssalmon.uio.no (23/3 kl 1200)
 • st-petersburg.uio.no (23/3 kl 1200)
 • sustain.uio.no (21/3 kl 1200)
 • aquagenome.uio.no
 • bott-samarbeidet.no
 • digforsk.uio.no
 • unirand.uio.no
 • forbio.uio.no

Nettstedene vil være låst for redigering i tidsrommet som er angitt over....