Ny versjon av Vortex (versjon 70)

Mulig å vise publikasjoner fra Cristin på forskningsprosjekter, automatisk retting av lenker når du flytter nettsider og raskere visning av nettsider.

Hva er nytt i denne versjonen?

Mulig å vise publikasjoner fra Cristin på forskningsprosjekter – BETA

Om løsningen

Rett før jul i 2016 lanserte Cristin en ny webtjeneste som gjør det mulig å hente ut publikasjoner knyttet til et prosjekt.

Vår løsning benytter denne webtjenesten til å hente ut publikasjonene til et prosjekt og presentere de på prosjektpresentasjonen på UiOs nettsider.

Publikasjonene blir listet nederst på prosjektnettsiden, på samme måte som på personpresentasjoner. Se eksempel på prosjekt fra IMV.

Som på personpresentasjoner kan du styre hvor mange publikasjoner du ønsker å vise, og det er et eget felt for å legge inn utvalgte publikasjoner.

Kjente feil og mangler i løsningen

Under den innledende testingen av løsningen avdekket vi noen mangler i webtjenesten til Cristin:

 • Ikke lenker til fulltekst (hverken DOI eller vitenarkiv)
 • Forfatter kun med fullt navn, ikke delt på etternavn og fornavn

I tillegg til disse manglene, har vi også avdekket noen mer alvorlige feil:

 • For enkelte prosjekter så fungerer ikke tjenesten, det kommer ikke ut publikasjoner
 • Enkelte typer publikasjoner mangler forfatter

Slik skrur du det på

I prosjektmalen så setter du "Vis publikasjoner fra Cristin" til "Ja", og så skriver du inn Cristin-IDen til prosjektet ditt.

Cristin-IDen til et prosjekt finner du på prosjektsiden i Cristin.

Hvordan knytte en publikasjon til et prosjekt i Cristin

For å knytte en publikasjon til et prosjekt må du først gå til prosjektmodulen i Cristin å redigere det aktuelle prosjektet.

Helt nederst i redigeringen finner du muligheten for å søke opp og legge til publikasjoner på prosjektet.

Oppdatering 28. mars: Vi har fått tilbakemelding om at denne fremgangsmåten ikke fungerer, og at dere heller bør registrere prosjektkode direkte på den aktuelle publikasjonen. Vi jobber med å få på plass en bedre og korrekt beskrivelse av hvordan dere går frem her.

Oppdatering 10. mai: Vi har nå funnet ut hvordan du må gå frem for å knytte opp en publikasjon til et prosjekt i Cristin slik at den kan vises frem på våre prosjektsider. Oppskriften under fungerer kun for NFR-prosjekter.

Slik går du frem:

 1. Legg inn korrekt NFR-prosjektkode på den aktuelle publikasjonen
 2. Hvis prosjektet ikke er opprettet i Cristin må du opprett prosjektetet ellers hopp videre til neste steg
 3. Gå inn og redigerer prosjektet i Cristin. Nederst i redigeringen må du søke opp og legg til publikasjonen

Funksjonen er i beta – gi oss gjerne tilbakemelding

Vi vil veldig gjerne at du tester den nye funksjonen på dine eller din enhets forskningsprosjekter.

Tilbakemeldinger på løsningen er det fint om du sender til tomm.eriksen@usit.uio.no.

Automatisk lenkeretting

I forrige versjon av Vortex introduserte vi en funksjon slik at lenker ikke lenger ble brutt når du du flyttet på nettsider.

Selve nettadressen i lenken ble ikke endret, men Vortex sørget for å sende deg videre til den nye plasseringen av nettsiden.  

I denne versjonen introduserer vi et nytt konsept som har fått navnet "lenkeretteren".

Lenkeretteren går inn i selve innholdet i nettsidene og oppdaterer til korrekt nettadresse. Helt automatisk.

Kun på utvalgte områder i begynnelsen

I første omgang så skrur vi lenkeretteren på utvalgte områder.

Men i løpet av våren er planen å skru den på alle områder.

Ytelsesforbedringer

Det har blitt gjort tekniske forbedringer i Vortex-kjernen som gir øket ytelse og raskere visning av nettsider.

Detaljert oversikt over endringer

Lenkesjekk og automatisk retting av lenker

 • [VTK-4735] - Systemjobb for automatisk retting av lenker
 • [VTK-4825] - Aspect-typen «flag» (visuell profil) fungerer ikke med arv
 • [VTK-4846] - Move feiler når location-history overstiger 512 bytes
 • [VTK-4809] - Sette eksplisitt 'Accept'-header i lenkesjekkeren
 • [VTK-4801] - Videresendte lenker vises som brutt i lenkebruddrapportene

Cristin

 • [VTK-4693] - Hente og vise publikasjoner fra Cristin på prosjekter

Video

 • [VTK-4799] - Vise frem lengde på video og lyd på formatet minutter:sekunder i lyd- og videomappe
 • [VTK-4813] - Konvertere til forelesningsvideo på redigeringsflappen
 • [VTK-4820] - Forelesningsvideo for gruppetimer
 • [VTK-4851] - IP-basert autentiseringsmekanisme

Mindre feilrettinger og forbedringer

 • [VTK-4319] - Persistent feilmelding om tom kommentar
 • [VTK-4614] - Avansert søk - omformer ikke vanlig søkefelt til avansert skjema
 • [VTK-4692] - Rar tekst som minner om feilmelding i redigering av forskningsprosjekt: participantsCachedFullNames
 • [VTK-4758] - Drag and drop opplasting - gi feilmelding for mapper
 • [VTK-4898] - Endre lokalisering for Ph.d. på programliste

Tekniske forbedringer og oppgraderinger

 • [VTK-4802] - JVM avslutter ikke alltid ved feil under initialisering av Spring ApplicationContext
 • [VTK-4815] - Feilmelding fra log4j ved oppstart
 • [VTK-4908] - Sortering via iterate-API i LuceneSearcher feiler for rene DocValues-felter
 • [VTK-4878] - Ny opsjon i Search for å vente på index-oppdateringer
 • [VTK-4899] - Vise syntaksfeil i JSON-dokumenter
 • [VTK-4816] - Fjerne logging av "org.eclipse.jetty.io.EofException" til vortex.error.log
 • [VTK-4824] - Lazy-load av alle property-verdier lagret binært
 • [VTK-4837] - Lucene: benytte DocValues for sorteringsfelter
 • [VTK-4842] - StudiesRestClient: Fjerne ubrukt kode og legge til exceptions
 • [VTK-4876] - Gjøre type-felter i systemindeks mer robust i forhold til endringer i ressurstyper
 • [VTK-4901] - Sette cache-headers for sjekk av rettigheter
 • [VTK-4805] - Refaktorisere for bedre utvidbarhet og isolering av extension-config
 • [VTK-4912] - Oppgradere biblioteker
Publisert 9. mars 2017 11:43 - Sist endret 9. juni 2017 12:21