Søk etter emner


Viser treff 1–20 av 50 for «klima»

STV1200 – Internasjonal politikk - Universitetet i Oslo

- og finanssystemet bli kjent med sentrale problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, migrasjon og internasjonalt samarbeid om klima- og...

ANT2222 – Athen i klassisk tid - Universitetet i Oslo

. Gjennom ekskursjoner tar noe av undervisningen utgangspunkt i fysiske rammer og forutsetninger (hovedsak topografi, klima og monumenter) for det antikke...

STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk - Universitetet i Oslo

over struktur og arbeidsmåte innenfor viktige internasjonale miljø- og ressursregimer, som dem for klima, biodiversitet og mineralske ressurser, og...

ENERGI4010 – Bærekraftige energisystemer - Universitetet i Oslo

sikker, tilgjengelig for alle og samtidig møter de globale klima- og miljøutfordringene. Teknologisk og samfunnsvitenskapelig kompetanse kobles gjennom...

MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger - Universitetet i Oslo

Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi Bachelorprogrammet Geofysikk og klima Bachelorprogrammet Geologi og geografi Lektorprogrammet (studieretning realfag...

SGO2400 – Politisk geografi - Universitetet i Oslo

Arbeiderorganisering og identitetspolitikk Klassisk geopolitikk Kritisk geopolitik Information, desinformation och hybridkrigföring Klima og miljøpolitikk Emnet tar for...

GEO1100 – Jordens utvikling - Universitetet i Oslo

jordens oppbygning, hovedbergarter, platetektonikk, dannelse av havbunn og kontinenter, fjellkjeder, tidligere tiders klima, istider, dagens klima, hav og...

BIOS3070 – Biogeokjemi - Universitetet i Oslo

, samt forståelse av usikkerheter knyttet til slike endringer. Kunne forklare hvordan klimaet påvirker og påvirkes av sentrale biogeokjemiske prosesser. Ha...

GEO4131 – Geomechanics - Universitetet i Oslo

one of the following programmes: Geofysikk og klima (bachelor) Geologi og geografi (bachelor) (programme option Geology has priority over programme...

KJM3070 – Biogeokjemi - Universitetet i Oslo

forståelse av usikkerheter knyttet til slike endringer kunne forklare hvordan klimaet påvirker og påvirkes av sentrale biogeokjemiske prosesser ha ferdigheter...

GEO-AST3410 – Planetologi - Universitetet i Oslo

Geofysikk og klima (bachelor) eller "generell/programmeringsbasert astronomi" Overlappende emner 10 studiepoeng overlapp med GEO-AST4410 – Planetologi...

GEO3131 – Geomekanikk - Universitetet i Oslo

tektonikk (studieretning) Bachelorstudenter på et av følgende studieprogram: Geofysikk og klima (bachelor) Geologi og geografi (bachelor) (studieretning...

BIOS3611 – Plantevitenskap - Universitetet i Oslo

fokus vil planters rolle i samfunnet belyses i dette perspektivet, som for eksempel domestisering, landbruk, miljø, klima og genteknologi. Hva lærer du...

GEO2320 – Oseanografi - Universitetet i Oslo

grunnleggende forståelse av hvordan havsirkulasjon påvirker jordas klima Opptak til emnet Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde...

BIOS4611 – Plantevitenskap - Universitetet i Oslo

fokus vil planters rolle i samfunnet belyses i dette perspektivet, som for eksempel domestisering, landbruk, miljø, klima og genteknologi. Hva lærer du...

GEO-AST4410 – Planetologi - Universitetet i Oslo

. semester emner innenfor Geofysikk og klima (bachelor) eller "generell/programmeringsbasert astronomi" Overlappende emner 10 studiepoeng overlapp med GEO...

BIOS3610 – Plantevitenskap - Universitetet i Oslo

, som for eksempel domestisering, landbruk, miljø, klima og genteknologi. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet: har du grunnleggende kunnskap om ulike...

BIOS4610 – Plantevitenskap - Universitetet i Oslo

, som for eksempel domestisering, landbruk, miljø, klima og genteknologi. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet: har du grunnleggende kunnskap om ulike...

PPE1000 – Innføring i filosofi, politikk og økonomi - Universitetet i Oslo

tematikken er. I samfunnsøkonomi finner vi begrepet ‘kollektivt gode’, som er et gode alle kan dra nytte av når det foreligger. Et klima det går an å leve med...

KONS3021 – Kontroll av miljø og klima - Universitetet i Oslo

KONS3021 – Kontroll av miljø og klima - Universitetet i Oslo KONS3021 – Kontroll av miljø og klima Beskrivelse av emnet Kort om emnet Hva lærer du...