Søk etter emner


Viser treff 1–17 av 17 for «klima»

ANT2222 – Athen i klassisk tid - Universitetet i Oslo

. Gjennom ekskursjoner tar noe av undervisningen utgangspunkt i fysiske rammer og forutsetninger (hovedsak topografi, klima og monumenter) for det antikke...

BIOS3070 – Biogeokjemi - Universitetet i Oslo

, samt forståelse av usikkerheter knyttet til slike endringer. Kunne forklare hvordan klimaet påvirker og påvirkes av sentrale biogeokjemiske prosesser. Ha...

KJM3070 – Biogeokjemi - Universitetet i Oslo

forståelse av usikkerheter knyttet til slike endringer kunne forklare hvordan klimaet påvirker og påvirkes av sentrale biogeokjemiske prosesser ha ferdigheter...

GEO-AST3410 – Planetologi - Universitetet i Oslo

Geofysikk og klima (bachelor) eller "generell/programmeringsbasert astronomi" Overlappende emner 10 studiepoeng overlapp med GEO-AST4410 – Planetologi...

GEO2320 – Oseanografi - Universitetet i Oslo

grunnleggende forståelse av hvordan havsirkulasjon påvirker jordas klima Opptak til emnet Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde...

GEO-AST4410 – Planetologi - Universitetet i Oslo

. semester emner innenfor Geofysikk og klima (bachelor) eller "generell/programmeringsbasert astronomi" Overlappende emner 10 studiepoeng overlapp med GEO...

BIOS3610 – Plantevitenskap - Universitetet i Oslo

, som for eksempel domestisering, landbruk, miljø, klima og genteknologi. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet: har du grunnleggende kunnskap om ulike...

BIOS4610 – Plantevitenskap - Universitetet i Oslo

, som for eksempel domestisering, landbruk, miljø, klima og genteknologi. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet: har du grunnleggende kunnskap om ulike...

GEO4460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse - Universitetet i Oslo

. Bachelor studenter (ikke prioritert rekkefølge) på følgende program: • Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) (videreført) • Geofysikk og klima...

GEO3032 – Klimaforandringer og effekter - Universitetet i Oslo

emnet i denne rekkefølgen: Studenter på Geofysikk og klima (bachelor) Studenter på Geologi og geografi (bachelor) Studenter på Geofag: geologi, geofysikk...

GEO3460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse - Universitetet i Oslo

studenter (ikke prioritert rekkefølge) i følgende program: • Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) (videreført) • Geofysikk og klima (bachelor...

GEO-AST3410 – Planetary Sciences - Universitetet i Oslo

within Geofysikk og klima (bachelor) or "General / Programming based Astronomy" Overlapping courses 10 credits overlap with GEO-AST4410 – Planetary...

GEO-AST4410 – Planetary Sciences - Universitetet i Oslo

klima (bachelor) or "General / Programming based Astronomy" Overlapping courses 10 credits overlap with GEO-AST3410 – Planetary Sciences . Teaching 3...

KJM4070 – Biogeokjemi - Universitetet i Oslo

slike endringer Kunne forklare hvordan klimaet påvirker og påvirkes av sentrale biogeokjemiske prosesser Ha ferdigheter i bruk av dataprogram for...

GEO3032 – Climate Change and Impacts - Universitetet i Oslo

and ranked in the admission as follows: Students at Geofysikk og klima (bachelor) Students at Geologi og geografi (bachelor) Students at Geofag: geologi...

GEO3460 – Surveying, Photogrammetry and Spatial Analysis - Universitetet i Oslo

) • Geofysikk og klima (bachelor) • Geologi og geografi (bachelor) , in which the course is required. Other bachelor- and master students in Geosciences. Exchange...

GEO4460 – Surveying, Photogrammetry and Spatial Analysis - Universitetet i Oslo

following programmes: • Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) (continued) • Geofysikk og klima (bachelor) • Geologi og geografi (bachelor) , in...