Søk etter emner


Viser treff 21–40 av 53 for «klima»

PSYC3401 – Gruppeledelse og gruppedynamikk - Universitetet i Oslo

trygt og læringsfremmende klima i arbeidsgruppen Generell kompetanse Du skal kunne: Identifisere og analysere ulike dilemmaer som oppstår når ulike...

KONS3021 – Kontroll av miljø og klima - Universitetet i Oslo

KONS3021 – Kontroll av miljø og klima - Universitetet i Oslo KONS3021 – Kontroll av miljø og klima Beskrivelse av emnet Kort om emnet Hva lærer du...

TFF3002 – Kjønnsperspektiv på religion og teologi - Universitetet i Oslo

tverrfaglig og passer for studenter fra humaniora, teologi og samfunnsvitenskap. Samtidscaset våren 2020 er: Klima, økofeminisme og religion Hva lærer du...

KRIM2920 – Grønn (øko-global) kriminologi - Universitetet i Oslo

økologisk-globalt perspektiv. Pensum belyser empirisk og teoretisk hvordan ødeleggende inngrep i naturen fører til ulike typer skader på miljø og klima...

PSY4405 – Ledelse, team og kommunikasjon i organisasjoner - Universitetet i Oslo

klima i arbeidsgruppen Kommunikasjon Bruke konkrete modeller som: SWOT (strategisk analyse) IGLO (organisasjonsstruktur) PEACE (intervju-modell) Få...

STK4150 – Miljøstatistikk - romlig statistikk - Universitetet i Oslo

, Monte Carlo MLE, Bayesianske metoder). Ekstremverdi-metoder – kryssing av grenser i forbindelse med luftforurensning, forandring i klima-ekstremer...

KONS3020 – Miljøfarer – Miljøfaktorers virkninger på den materielle kulturarv - Universitetet i Oslo

tidligere semestre Kort om emnet Emnet gir studenten innsikt i resent forskning på miljøfaktorer (klima, lys, forurensning, skadedyr og mygg) som påvirker...

GEO4460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse - Universitetet i Oslo

: • Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) (videreført) • Geofysikk og klima (bachelor) • Geologi og geografi (bachelor) , der emnet er obligatorisk...

KJM1700 – Miljø- og klimautfordringer - Universitetet i Oslo

grunnleggende kunnskap om miljø og klima i fagkretsen. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet: har du kjennskap til de bakenforliggende årsakene til våre...

NAT2000 – Naturfag i praksis - Universitetet i Oslo

praktiske forsøk og elevaktive undervisningsformer. Undervisningen har fokus på tverrfaglige tema som energi, klima og miljø og kropp og helse, og hvordan...

KIN2500 – Kinas århundre? Politikk og samfunn i Kina - Universitetet i Oslo

fått nye ambisjoner om å sette den politiske dagsordenen, blitt pådriver i internasjonale klima-avtaler og en ettertraktet handelspartner. På emnet...

TFF3003 – Bacheloroppgave: Kjønnsperspektiv på religion og teologi - Universitetet i Oslo

uenigheter i dette arbeidet. Kurset er tverrfaglig og passer for studenter fra humaniora, teologi og samfunnsvitenskap. Samtidscaset våren 2020 er: Klima...

GEO3032 – Klimaforandringer og effekter - Universitetet i Oslo

programmer ved Institutt for geofag er prioritert plass på emnet i denne rekkefølgen: Studenter på Geofysikk og klima (bachelor) Studenter på Geologi og...

FYS3810 – Fysikkdidaktikk - Universitetet i Oslo

knyttet til energi, klima og helse, og diskutere fysikkformidling som samfunnsoppdrag. Opptak til emnet Studenter må hvert semester søke og få plass på...

GEO3460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse - Universitetet i Oslo

. Bachelor studenter (ikke prioritert rekkefølge) i følgende program: • Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) (videreført) • Geofysikk og klima...

GEO3000 – Bacheloroppgave i geofag - Universitetet i Oslo

og klima". Emnet vil også gi en innføring til hva forskning er, ulike akademiske sjangre og til IMRaD-modellen. Hva lærer du? Etter å ha tatt dette...

GEO2160 – Paleontologi og paleoøkologi - Universitetet i Oslo

hvordan de kan bidra til forståelsen av evolusjonen, av de store masseutryddelsene, og hvordan disse fenomenene er koblet til endringer i klima og miljø...

PSY4505 – Identitet, kultur og kritisk psykologi - Universitetet i Oslo

kan anvendes for å forstå individ—samfunn-samspillet som er sentralt i noen av vår tids store samfunnsutfordringer som miljø- og klima, migrasjon...

GEO3010 – Felt- og kartkurs - Universitetet i Oslo

for studenter på programmene; Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) (under utfasing) , Geologi og geografi (bachelor) og Geofysikk og klima...

FYS4810 – Fysikkdidaktikk - Universitetet i Oslo

knyttet til energi, klima og helse, og diskutere fysikkformidling som samfunnsoppdrag. Og ett av disse punktene: Enten å kunne orientere seg i, og gjøre...