Søk etter emner


Viser treff 1–13 av 13 for «blogg»

KUN2201 – Designkultur: Ti ting - Universitetet i Oslo

designhistorie, med vekt på moderne design og samtidsdesign, men emnet er tematisk og ikke kronologisk organisert. Studentene skal i løpet av undervisningen blogge...

BIOS3050 – Arbeidspraksis i biovitenskap - Universitetet i Oslo

holdninger til ansvarlighet og etterrettelighet i arbeidslivet. Du kan lese om erfaringene til tidligere studenter på biopraksis-bloggen. Hva lærer du? Etter å...

KUN4201 – Designkultur: Ti ting - Universitetet i Oslo

designhistorie, med vekt på moderne design og samtidsdesign, men emnet er tematisk og ikke kronologisk organisert. Studentene skal i løpet av undervisningen blogge...

POR2102 – Portugisisk grammatikk med vekt på korpusbaserte lingvistiske undersøkelser - Universitetet i Oslo

, nyhet, blogg, litteratur, bokomtale, intervju, osv. fra forskjellige land der man snakker portugisisk. Ved å lære å bruke en portugisisk korpustjeneste...

PED4580 – Praksis - Universitetet i Oslo

. Studiekrav praksisrapport, ca 5 sider. Denne er erstattet av blogg. Emneansvarlig gir beskjed om innleveringsformen. prosjektbeskrivelse, ca. 6-10 sider...

AST2000 – Innføring i astrofysikk - Universitetet i Oslo

fysikk i blogg-form. har du fått trening i kritisk tenkning og vitenskapelig metode gjennom skriftlig evaluering av resultatene av eget arbeid. Opptak til...

GEO3050 – Arbeidspraksis i geofag - Universitetet i Oslo

ble godkjent. Eksamensformen er mappeeksamen med en avsluttende muntlig eksamen. Mappen skal inneholde innlevert rapport, blogg, refleksjonsnotat. Under...

HIS4050 – Historieformidling - Universitetet i Oslo

undervisning når det er ledig kapasitet. Eksamen Eksamensformen i emnet er mappeevaluering. Vuderingen er basert på to (2) gruppearbeider (arrangement og blogg...

SPA4309 – Spanskspråklig litteraturkunnskap: middelalderen og gullalderen - Universitetet i Oslo

skriftlig kommentar til faglærers innlegg på emnets blogg. Kommentaren skal ha et omfang på 100–150 ord. Du skal i tillegg skrive minst tre kommentarer til...

UTLED4227 – Ledelse, profesjon og organisasjon - Universitetet i Oslo

muntlig presentasjon Skriftlig kronikk/blogg oppgave i par Individuell skriftlig fagoppgave Eksamen Individuell fagoppgave knyttet til praksiscase. Omfang...

SPA1300 – Spanskspråklig litteratur, innføring - Universitetet i Oslo

skal du levere en skriftlig kommentar på 300–350 ord til faglærers innlegg på emnets blogg i Canvas. I tillegg må du skrive minst tre kommentarer (100...

NORINT2115 – Dialektar, nynorsk og språkhistorie i eit framandspråksperspektiv - Universitetet i Oslo

språkhistorie og ha kunnskap om nynorsken sin plass i Noreg i dag. Dei skal kunna lesa og forstå nynorske tekstar i ulike sjangrar frå bloggar og aviser til...

SPA4000 – Prosjektutviklingsseminar for masteroppgave i spansk - Universitetet i Oslo

det planlagte prosjektet til et allment publikum. Dette materialet blir også publisert på bloggen Tesinas en proceso. Planlagte masteroppgaver i spansk...