Søk etter emner


Viser treff 1–8 av 8 for «blogg»

PED4580 – Praksis - Universitetet i Oslo

beskjed om innleveringsform, f eks blogg. prosjektbeskrivelse, ca 10 sider (innleveringsfrist 1.desember) Frister, omfang og krav til arbeidskrav og...

KUN2201 – Designkultur: Ti ting - Universitetet i Oslo

, med vekt på moderne design og samtidsdesign, men emnet er tematisk og ikke kronologisk organisert. Studentene skal i løpet av undervisningen blogge om...

KUN4201 – Designkultur: Ti ting - Universitetet i Oslo

, med vekt på moderne design og samtidsdesign, men emnet er tematisk og ikke kronologisk organisert. Studentene skal i løpet av undervisningen blogge om...

SPA2309 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (13. - 18. århundre) - Universitetet i Oslo

faglærers innlegg på klassens blogg. Kommentaren skal ha et omfang på 100–150 ord. Du skal i tillegg skrive minst tre kommentarer til dine medstudenters...

SPA4309 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (13. - 18. århundre) - Universitetet i Oslo

dokumenteres med legeattest eller lignende. Du skal levere en skriftlig kommentar til faglærers innlegg på klassens blogg. Kommentaren skal ha et omfang på 100...

NORINT2115 – Dialektar, nynorsk og språkhistorie i eit framandspråksperspektiv - Universitetet i Oslo

fagartiklar til blogg og aviser. Studentane skal lære om særdrag i nynorsk grammatikk og nynorsk ordtilfang, sjå dette i høve til eige norsk talemål og kunne...

UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier - Universitetet i Oslo

. Les mer om hvordan det er være på feltarbeid i bloggen "Rett fra felten!" Hva lærer du? Kunnskap Du skal: Ha forståelse for kompleksiteten i...

POR2102 – Portugisisk grammatikk med vekt på korpusbaserte lingvistiske undersøkelser - Universitetet i Oslo

, nyhet, blogg, litteratur, bokomtale, intervju, osv. fra forskjellige land der man snakker portugisisk. Ved å lære å bruke en portugisisk korpustjeneste...