Søk etter emner


Viser treff 1–13 av 13 for «blogge»

AST2000 – Innføring i astrofysikk - Universitetet i Oslo

kommunikasjon av fysikk ved å skrive rapporter på form som vitenskapelige artikler eller populærvitenskaplig kommunikasjonsform gjennom å formidle fysikk i blogg...

SPA2309 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (13. - 18. århundre) - Universitetet i Oslo

krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal levere en skriftlig kommentar til faglærers innlegg på emnets blogg. Kommentaren skal ha et omfang på...

UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier - Universitetet i Oslo

feltarbeid i et utviklingsland. Les mer om hvordan det er være på feltarbeid i bloggen "Rett fra felten!" Hva lærer du? Kunnskap Du skal: Ha forståelse for...

SPA4309 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (13. - 18. århundre) - Universitetet i Oslo

kommentar til faglærers innlegg på emnets blogg. Kommentaren skal ha et omfang på 100–150 ord. Du skal i tillegg skrive minst tre kommentarer til dine...

SPA4314 – Spanskspråklig litteratur: temastudium - Universitetet i Oslo

på klassens blogg. Kommentaren skal ha et omfang på 100–150 ord. Du skal i tillegg skrive minst tre kommentarer til dine medstudenters innlegg på...

RESA2201 – Praksis - Universitetet i Oslo

føre referat i Dalitnettverket. - Arrangere, referere og blogge fra arbeidet i Nasjonalkomiteen i Det lutherske verdensforbund. 2. Samarbeidsrådet for...

PED4580 – Praksis - Universitetet i Oslo

blogg. Emneansvarlig gir beskjed om innleveringsformen. prosjektbeskrivelse, ca. 6-10 sider (innleveringsfrist 1.desember) Frister, omfang og krav til...

SPA2314 – Spanskspråklig litteratur: temastudium - Universitetet i Oslo

skriftlig kommentar på 100–150 ord på faglærers innlegg på emnets blogg, i tillegg til minimum tre kommentarer på dine medstudenters innlegg på bloggen. Dette...

KUN2201 – Designkultur: Ti ting - Universitetet i Oslo

, med vekt på moderne design og samtidsdesign, men emnet er tematisk og ikke kronologisk organisert. Studentene skal i løpet av undervisningen blogge om...

NORINT2115 – Dialektar, nynorsk og språkhistorie i eit framandspråksperspektiv - Universitetet i Oslo

språkhistorie og ha kunnskap om nynorsken sin plass i Noreg i dag. Dei skal kunna lesa og forstå nynorske tekstar i ulike sjangrar frå bloggar og aviser til...

BIOS3050 – Arbeidspraksis i biovitenskap - Universitetet i Oslo

tidligere studenter på biopraksis-bloggen. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet: har du praktisk erfaring med å adressere faglige utfordringer i en konkret...

POR2102 – Portugisisk grammatikk med vekt på korpusbaserte lingvistiske undersøkelser - Universitetet i Oslo

, nyhet, blogg, litteratur, bokomtale, intervju, osv. fra forskjellige land der man snakker portugisisk. Ved å lære å bruke en portugisisk korpustjeneste...

KUN4201 – Designkultur: Ti ting - Universitetet i Oslo

, med vekt på moderne design og samtidsdesign, men emnet er tematisk og ikke kronologisk organisert. Studentene skal i løpet av undervisningen blogge om...