Søk etter emner


Viser treff 1–8 av 8 for «blogge»

SPA2309 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (13. - 18. århundre) - Universitetet i Oslo

faglærers innlegg på emnets blogg. Kommentaren skal ha et omfang på 100–150 ord. Du skal i tillegg skrive minst tre kommentarer til dine medstudenters innlegg...

SPA2314 – Spanskspråklig litteratur: temastudium - Universitetet i Oslo

skriftlig kommentar på 100–150 ord på faglærers innlegg på emnets blogg, i tillegg til minimum tre kommentarer på dine medstudenters innlegg på bloggen. Dette...

SPA4314 – Spanskspråklig litteratur: temastudium - Universitetet i Oslo

på klassens blogg. Kommentaren skal ha et omfang på 100–150 ord. Du skal i tillegg skrive minst tre kommentarer til dine medstudenters innlegg på...

KUN2201 – Designkultur: Ti ting - Universitetet i Oslo

, med vekt på moderne design og samtidsdesign, men emnet er tematisk og ikke kronologisk organisert. Studentene skal i løpet av undervisningen blogge om...

POR2102 – Portugisisk grammatikk med vekt på korpusbaserte lingvistiske undersøkelser - Universitetet i Oslo

, nyhet, blogg, litteratur, bokomtale, intervju, osv. fra forskjellige land der man snakker portugisisk. Ved å lære å bruke en portugisisk korpustjeneste...

NORINT2115 – Dialektar, nynorsk og språkhistorie i eit framandspråksperspektiv - Universitetet i Oslo

språkhistorie og ha kunnskap om nynorsken sin plass i Noreg i dag. Dei skal kunna lesa og forstå nynorske tekstar i ulike sjangrar frå bloggar og aviser til...

KUN4201 – Designkultur: Ti ting - Universitetet i Oslo

, med vekt på moderne design og samtidsdesign, men emnet er tematisk og ikke kronologisk organisert. Studentene skal i løpet av undervisningen blogge om...

SPA4309 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (13. - 18. århundre) - Universitetet i Oslo

eller lignende. Du skal levere en skriftlig kommentar til faglærers innlegg på emnets blogg. Kommentaren skal ha et omfang på 100–150 ord. Du skal i...