Søk etter emner

Mente du: bloggen

Viser treff 1–5 av 5 for «blogge»

SPA2309 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (13. - 18. århundre) - Universitetet i Oslo

faglærers innlegg på emnets blogg. Kommentaren skal ha et omfang på 100–150 ord. Du skal i tillegg skrive minst tre kommentarer til dine medstudenters innlegg...

SPA2314 – Spanskspråklig litteratur: temastudium - Universitetet i Oslo

skriftlig kommentar på 100–150 ord på faglærers innlegg på emnets blogg, i tillegg til minimum tre kommentarer på dine medstudenters innlegg på bloggen. Dette...

SPA4314 – Spanskspråklig litteratur: temastudium - Universitetet i Oslo

på klassens blogg. Kommentaren skal ha et omfang på 100–150 ord. Du skal i tillegg skrive minst tre kommentarer til dine medstudenters innlegg på...

POR2102 – Portugisisk grammatikk med vekt på korpusbaserte lingvistiske undersøkelser - Universitetet i Oslo

, nyhet, blogg, litteratur, bokomtale, intervju, osv. fra forskjellige land der man snakker portugisisk. Ved å lære å bruke en portugisisk korpustjeneste...

SPA4309 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (13. - 18. århundre) - Universitetet i Oslo

eller lignende. Du skal levere en skriftlig kommentar til faglærers innlegg på emnets blogg. Kommentaren skal ha et omfang på 100–150 ord. Du skal i...