Søk etter emner

Mente du: endokrinologis

Viser treff 1–5 av 5 for «endokrinologi»

MED3063 – Endokrinologi, diabetes og metabolisme. Metoder i klinikk og forskning - Universitetet i Oslo

MED3063 – Endokrinologi, diabetes og metabolisme. Metoder i klinikk og forskning - Universitetet i Oslo MED3063 – Endokrinologi, diabetes og...

MED6800 – Medisinstudiet, modul 8 - Universitetet i Oslo

Kliniske smågrupper i indremedisinske fag: Indremedisinske fag har 15 kliniske smågrupper (infeksjon/blodsykdommer/geriatri/endokrinologi/fordøyelse/nyre...

MED3300 – Medisinstudiet, modul 3 - Universitetet i Oslo

fag og fire blokker med undervisning i indremedisinske fag, kirurgiske fag og parakliniske fag: Hjerte/kar/lunge, infeksjon/endokrinologi, abdomen/nyre...

FARM3190 – OE i fysiologi, farmakoterapi, legemiddelanalyse og farmakognosi - Universitetet i Oslo

terapiområdene hjerte-karsykdom, endokrinologi inkludert diabetes, nyresvikt og veterinærmedisinsk farmakoterapi. Emnet gir kompetanse i bioanalyse som gir...

FRM3020 – Bruk av legemidler del II - Universitetet i Oslo

(farmakologi, samfunnsfarmasi, farmakognosi). Struktur: Hovedtyngden i undervisningen vil omfatte hjerte og kretsløp men inkluderer også endokrinologi...