Søk etter emner


Viser treff 1–20 av 55 for «klima»

TYSK4311 – Litteratur i antropocen. Klima og miljø i tyskspråklig litteratur - Universitetet i Oslo

TYSK4311 – Litteratur i antropocen. Klima og miljø i tyskspråklig litteratur - Universitetet i Oslo TYSK4311 – Litteratur i antropocen. Klima og...

TYSK4310 – Litteratur i antropocen. Klima og miljø i tyskspråklig litteratur (Environmental Humanities and Sciences) - Universitetet i Oslo

TYSK4310 – Litteratur i antropocen. Klima og miljø i tyskspråklig litteratur (Environmental Humanities and Sciences) - Universitetet i Oslo TYSK4310...

STV1200 – Internasjonal politikk - Universitetet i Oslo

- og finanssystemet bli kjent med sentrale problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, migrasjon og internasjonalt samarbeid om klima- og...

PPE1000 – Innføring i filosofi, politikk og økonomi - Universitetet i Oslo

tematikken er. I samfunnsøkonomi finner vi begrepet ‘kollektivt gode’, som er et gode alle kan dra nytte av når det foreligger. Et klima det går an å leve med...

PSY4505 – Identitet, kultur og kritisk psykologi - Universitetet i Oslo

kan anvendes for å forstå individ—samfunn-samspillet som er sentralt i noen av vår tids store samfunnsutfordringer som miljø- og klima, migrasjon...

ANT2221 – Athen i klassisk tid - påbygning - Universitetet i Oslo

omfatter kunnskap om Athens og Attikas topografi, klima, monumenter og andre materielle funn som belyser samfunnsutviklingen og livet i Athen i det 5. og 4...

ANT2222 – Athen i klassisk tid - Universitetet i Oslo

. Gjennom ekskursjoner tar noe av undervisningen utgangspunkt i fysiske rammer og forutsetninger (hovedsak topografi, klima og monumenter) for det antikke...

MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger - Universitetet i Oslo

Bachelorprogrammet Geofysikk og klima Bachelorprogrammet Geologi og geografi Lektorprogrammet (studieretning realfag) Det er ikke mulig å søke om plass på undervisning...

GEO1100 – Jordens utvikling - Universitetet i Oslo

, platetektonikk, dannelse av havbunn og kontinenter, fjellkjeder, tidligere tiders klima, istider, dagens klima, hav og atmosfære. Det legges vekt på koblingen...

ENERGI4010 – Bærekraftige energisystemer - Universitetet i Oslo

sikker, tilgjengelig for alle og samtidig møter de globale klima- og miljøutfordringene. Teknologisk og samfunnsvitenskapelig kompetanse kobles gjennom...

SGO2400 – Politisk geografi - Universitetet i Oslo

Arbeiderorganisering og identitetspolitikk Klassisk geopolitikk Kritisk geopolitik Information, desinformation och hybridkrigföring Klima og miljøpolitikk Emnet tar for...

GEO4131 – Geomechanics - Universitetet i Oslo

following programmes: Geofysikk og klima (bachelor) Geologi og geografi (bachelor) (programme option Geology has priority over programme option Geography...

GEO-AST3410 – Planetologi - Universitetet i Oslo

/ AST2000 – Innføring i astrofysikk / AST1100 – Innføring i astrofysikk (videreført) 4. semester emner innenfor Geofysikk og klima (bachelor) eller "generell...

KJM3070 – Biogeokjemi - Universitetet i Oslo

slike endringer kunne forklare hvordan klimaet påvirker og påvirkes av sentrale biogeokjemiske prosesser ha ferdigheter i bruk av dataprogram for...

BIOS3070 – Biogeokjemi - Universitetet i Oslo

til slike endringer. Kunne forklare hvordan klimaet påvirker og påvirkes av sentrale biogeokjemiske prosesser. Ha ferdigheter i bruk av dataprogram for...

GEO2320 – Oseanografi - Universitetet i Oslo

påvirker jordas klima Opptak til emnet Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb. Spesielle...

BIOS3611 – Plantevitenskap - Universitetet i Oslo

dette perspektivet, som for eksempel domestisering, landbruk, miljø, klima og genteknologi. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet: har du grunnleggende...

GEO3131 – Geomekanikk - Universitetet i Oslo

på et av følgende studieprogram: Geofysikk og klima (bachelor) Geologi og geografi (bachelor) (studieretning Geologi har prioritet over studieretning...

BIOS4611 – Plantevitenskap - Universitetet i Oslo

dette perspektivet, som for eksempel domestisering, landbruk, miljø, klima og genteknologi. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet: har du grunnleggende...

GEO-AST4410 – Planetologi - Universitetet i Oslo

klima (bachelor) eller "generell/programmeringsbasert astronomi" Overlappende emner 10 studiepoeng overlapp med GEO-AST3410 – Planetologi . Undervisning 3...