Søk etter emner


Viser treff 1–20 av 64 for «klima»

TYSK4311 – Litteratur i antropocen. Klima og miljø i tyskspråklig litteratur - Universitetet i Oslo

TYSK4311 – Litteratur i antropocen. Klima og miljø i tyskspråklig litteratur - Universitetet i Oslo TYSK4311 – Litteratur i antropocen. Klima og...

NAT2000 – Naturfag i praksis - Universitetet i Oslo

som energi, klima og miljø og kropp og helse, og hvordan disse temaene kan integreres med undervisning om vitenskapelige tenkemåter og praksiser. Hva...

GEO3032 – Klimaforandringer og effekter - Universitetet i Oslo

denne rekkefølgen: Studenter på Geofysikk og klima (bachelor) Studenter på Geologi og geografi (bachelor) Studenter på Geofag: geologi, geofysikk og...

RUS1503 – Russisk historie - Universitetet i Oslo

. Viktige temaer er geografi og klima som forutsetninger for russisk historie, kampene mot ytre fiender og den stadige utvidelsen av rikets territorium...

GEO3000 – Bacheloroppgave i geofag - Universitetet i Oslo

, innenfor fagområdene som dekkes av bachelorprogrammene Geologi og geografi (bachelor) og Geofysikk og klima (bachelor) . Emnet vil også gi en innføring i hva...

GEO2160 – Paleontologi og paleoøkologi - Universitetet i Oslo

hvordan disse fenomenene er koblet til endringer i klima og miljø. Hva lærer du? Etter å ha tatt dette emnet har du kunnskap om hvordan fossiler dannes, hva...

FYS3810 – Fysikkdidaktikk - Universitetet i Oslo

tekster kritisk. kan du reflektere over fysikkens rolle i møtet med samfunnsutfordringer knyttet til energi, klima og helse, og diskutere fysikkformidling...

GEO3460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse - Universitetet i Oslo

(studieretning) som har emnet som obligatorisk eller anbefalt. Bachelorstudenter (ikke prioritert rekkefølge) på følgende program: Geofysikk og klima (bachelor...

GEO3010 – Felt- og kartkurs - Universitetet i Oslo

geografi (bachelor) Geofysikk og klima (bachelor) Spesielle opptakskrav I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle...

GEO4460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse - Universitetet i Oslo

som obligatorisk eller anbefalt. Bachelorstudenter (ikke prioritert rekkefølge) på følgende program: Geofysikk og klima (bachelor) Geofag: geologi...

FYS4810 – Fysikkdidaktikk - Universitetet i Oslo

kritisk. kan du reflektere over fysikkens rolle i møtet med samfunnsutfordringer knyttet til energi, klima og helse, og diskutere fysikkformidling som...

KIN2500 – Kinas århundre? Politikk og samfunn i Kina - Universitetet i Oslo

og har fått nye ambisjoner om å sette den politiske dagsordenen, blitt pådriver i internasjonale klima-avtaler og en ettertraktet handelspartner. På...

STV1200 – Internasjonal politikk - Universitetet i Oslo

- og finanssystemet bli kjent med sentrale problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, migrasjon og internasjonalt samarbeid om klima- og...

PPE1000 – Innføring i filosofi, politikk og økonomi - Universitetet i Oslo

tematikken er. I samfunnsøkonomi finner vi begrepet ‘kollektivt gode’, som er et gode alle kan dra nytte av når det foreligger. Et klima det går an å leve med...

PSY4505 – Identitet, kultur og kritisk psykologi - Universitetet i Oslo

kan anvendes for å forstå individ—samfunn-samspillet som er sentralt i noen av vår tids store samfunnsutfordringer som miljø- og klima, migrasjon...

MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger - Universitetet i Oslo

Bachelorprogrammet Geofysikk og klima Bachelorprogrammet Geologi og geografi Lektorprogrammet (studieretning realfag) Det er ikke mulig å søke om plass på undervisning...

ANT2222 – Athen i klassisk tid - Universitetet i Oslo

. Gjennom ekskursjoner tar noe av undervisningen utgangspunkt i fysiske rammer og forutsetninger (hovedsak topografi, klima og monumenter) for det antikke...

GEO1100 – Jordens utvikling - Universitetet i Oslo

, platetektonikk, dannelse av havbunn og kontinenter, fjellkjeder, tidligere tiders klima, istider, dagens klima, hav og atmosfære. Det legges vekt på koblingen...

ENERGI4010 – Bærekraftige energisystemer - Universitetet i Oslo

sikker, tilgjengelig for alle og samtidig møter de globale klima- og miljøutfordringene. Teknologisk og samfunnsvitenskapelig kompetanse kobles gjennom...

SGO2400 – Politisk geografi - Universitetet i Oslo

Arbeiderorganisering og identitetspolitikk Klassisk geopolitikk Kritisk geopolitik Information, desinformation och hybridkrigföring Klima og miljøpolitikk Emnet tar for...