Søk etter emner


Viser treff 1–20 av 33 for «klima»

GEO3032 – Klimaforandringer og effekter - Universitetet i Oslo

-programmer ved Institutt for geofag er prioritert plass på emnet i denne rekkefølgen: Studenter på Geofysikk og klima (bachelor) Studenter på Geologi og...

NAT2000 – Naturfag i praksis - Universitetet i Oslo

og elevaktive undervisningsformer. Undervisningen har fokus på tverrfaglige tema som energi, klima og miljø og kropp og helse, og hvordan disse temaene...

FYS3810 – Fysikkdidaktikk - Universitetet i Oslo

, klima og helse, og diskutere fysikkformidling som samfunnsoppdrag. Opptak til emnet Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og...

GEO3000 – Bacheloroppgave i geofag - Universitetet i Oslo

klima (bachelor) . Emnet vil også gi en innføring i hva forskning er, ulike akademiske sjangre og IMRaD-modellen. Hva lærer du? Etter å ha tatt dette...

GEO2160 – Paleontologi og paleoøkologi - Universitetet i Oslo

kan bidra til forståelsen av evolusjonen, av de store masseutryddelsene, og hvordan disse fenomenene er koblet til endringer i klima og miljø. Hva lærer...

GEO3460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse - Universitetet i Oslo

prioritert rekkefølge) på følgende program: Geofysikk og klima (bachelor) Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) (videreført) Geologi og geografi...

GEO4460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse - Universitetet i Oslo

følgende program: Geofysikk og klima (bachelor) Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) (videreført) Geologi og geografi (bachelor) der emnet er...

GEO3010 – Felt- og kartkurs - Universitetet i Oslo

og geografi (bachelor) (videreført) Geologi og geografi (bachelor) Geofysikk og klima (bachelor) Spesielle opptakskrav I tillegg til generell

FYS4810 – Fysikkdidaktikk - Universitetet i Oslo

fysikkdidaktikk og vurdere slike tekster kritisk. kan du reflektere over fysikkens rolle i møtet med samfunnsutfordringer knyttet til energi, klima og helse, og...

MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger - Universitetet i Oslo

økonomi Bachelorprogrammet Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi Bachelorprogrammet Geofysikk og klima Bachelorprogrammet Geologi og geografi...

GEO1100 – Jordens utvikling - Universitetet i Oslo

klima, istider, dagens klima, hav og atmosfære. Det legges vekt på koblingen mellom jordens indre og ytre prosesser og samspillet mellom litosfære...

KJM3070 – Biogeokjemi - Universitetet i Oslo

biogeokjemiske systemet er i endring, samt forståelse av usikkerheter knyttet til slike endringer kunne forklare hvordan klimaet påvirker og påvirkes av sentrale...

GEO2320 – Oseanografi - Universitetet i Oslo

tetthetsdreven) sirkulasjon ha grunnleggende forståelse av hvordan havsirkulasjon påvirker jordas klima Opptak til emnet Studenter må hvert semester søke og få...

BIOS3070 – Biogeokjemi - Universitetet i Oslo

biogeokjemiske systemet er i endring, samt forståelse av usikkerheter knyttet til slike endringer. Kunne forklare hvordan klimaet påvirker og påvirkes av sentrale...

GEO4131 – Geomechanics - Universitetet i Oslo

option) Structural Geology and Tectonics (programme option) Bachelorstudents in one of the following programmes: Geofysikk og klima (bachelor) Geologi og...

GEO3131 – Geomekanikk - Universitetet i Oslo

geomekanikk (studieretning) Strukturgeologi og tektonikk (studieretning) Bachelorstudenter på et av følgende studieprogram: Geofysikk og klima (bachelor...

GEO-AST3410 – Planetologi - Universitetet i Oslo

(videreført) 4. semester emner innenfor Geofysikk og klima (bachelor) eller "generell/programmeringsbasert astronomi" Overlappende emner 10 studiepoeng overlapp...

GEO3032 – Climate Change and Impacts - Universitetet i Oslo

programmes at the Department of Geosciences are prioritized and ranked in the admission as follows: Students at Geofysikk og klima (bachelor) Students at...

BIOS3611 – Plantevitenskap - Universitetet i Oslo

, klima og genteknologi. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet: har du grunnleggende kunnskap om ulike typer utvikling, livssyklus og fysiologiske...

GEO3460 – Surveying, Photogrammetry and Spatial Analysis - Universitetet i Oslo

the following programmes (non-prioritized order): Geofysikk og klima (bachelor) Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) (continued) Geologi og...