Søk etter emner


Viser treff 1–6 av 6 for «klima»

GEO4131 – Geomechanics - Universitetet i Oslo

option) Structural Geology and Tectonics (programme option) Bachelorstudents in one of the following programmes: Geofysikk og klima (bachelor) Geologi og...

GEO3131 – Geomekanikk - Universitetet i Oslo

geomekanikk (studieretning) Strukturgeologi og tektonikk (studieretning) Bachelorstudenter på et av følgende studieprogram: Geofysikk og klima (bachelor...

BIOS3611 – Plantevitenskap - Universitetet i Oslo

, klima og genteknologi. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet: har du grunnleggende kunnskap om ulike typer utvikling, livssyklus og fysiologiske...

BIOS4611 – Plantevitenskap - Universitetet i Oslo

, klima og genteknologi. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet: har du grunnleggende kunnskap om ulike typer utvikling, livssyklus og fysiologiske...

STK4150 – Miljøstatistikk - romlig statistikk - Universitetet i Oslo

, Monte Carlo MLE, Bayesianske metoder). Ekstremverdi-metoder – kryssing av grenser i forbindelse med luftforurensning, forandring i klima-ekstremer...

GEO3131 – Geomechanics - Universitetet i Oslo

(programme option) Bachelor students in one of the following programmes: Geofysikk og klima (bachelor) Geologi og geografi (bachelor) (programme option Geology...