Søk etter emner


Viser treff 1–17 av 17 for «klima»

GEO3032 – Klimaforandringer og effekter - Universitetet i Oslo

-programmer ved Institutt for geofag er prioritert plass på emnet i denne rekkefølgen: Studenter på Geofysikk og klima (bachelor) Studenter på Geologi og...

GEO3460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse - Universitetet i Oslo

prioritert rekkefølge) på følgende program: Geofysikk og klima (bachelor) Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) (videreført) Geologi og geografi...

GEO4460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse - Universitetet i Oslo

følgende program: Geofysikk og klima (bachelor) Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) (videreført) Geologi og geografi (bachelor) der emnet er...

ANT2222 – Athen i klassisk tid - Universitetet i Oslo

. Gjennom ekskursjoner tar noe av undervisningen utgangspunkt i fysiske rammer og forutsetninger (hovedsak topografi, klima og monumenter) for det antikke...

KJM3070 – Biogeokjemi - Universitetet i Oslo

biogeokjemiske systemet er i endring, samt forståelse av usikkerheter knyttet til slike endringer kunne forklare hvordan klimaet påvirker og påvirkes av sentrale...

GEO2320 – Oseanografi - Universitetet i Oslo

tetthetsdreven) sirkulasjon ha grunnleggende forståelse av hvordan havsirkulasjon påvirker jordas klima Opptak til emnet Studenter må hvert semester søke og få...

BIOS3070 – Biogeokjemi - Universitetet i Oslo

biogeokjemiske systemet er i endring, samt forståelse av usikkerheter knyttet til slike endringer. Kunne forklare hvordan klimaet påvirker og påvirkes av sentrale...

GEO-AST3410 – Planetologi - Universitetet i Oslo

(videreført) 4. semester emner innenfor Geofysikk og klima (bachelor) eller "generell/programmeringsbasert astronomi" Overlappende emner 10 studiepoeng overlapp...

GEO3032 – Climate Change and Impacts - Universitetet i Oslo

programmes at the Department of Geosciences are prioritized and ranked in the admission as follows: Students at Geofysikk og klima (bachelor) Students at...

GEO3460 – Surveying, Photogrammetry and Spatial Analysis - Universitetet i Oslo

the following programmes (non-prioritized order): Geofysikk og klima (bachelor) Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) (continued) Geologi og...

GEO4460 – Surveying, Photogrammetry and Spatial Analysis - Universitetet i Oslo

Bachelor students admitted to one of the following programmes (non-prioritized order): Geofysikk og klima (bachelor) Geofag: geologi, geofysikk og geografi...

GEO-AST4410 – Planetologi - Universitetet i Oslo

astrofysikk (videreført) 4. semester emner innenfor Geofysikk og klima (bachelor) eller "generell/programmeringsbasert astronomi" Overlappende emner 10...

BIOS3610 – Plantevitenskap - Universitetet i Oslo

, som for eksempel domestisering, landbruk, miljø, klima og genteknologi. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet: har du grunnleggende kunnskap om ulike...

BIOS4610 – Plantevitenskap - Universitetet i Oslo

, som for eksempel domestisering, landbruk, miljø, klima og genteknologi. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet: har du grunnleggende kunnskap om ulike...

GEO-AST3410 – Planetary Sciences - Universitetet i Oslo

Astrophysics / AST1100 – Introduction to astrophysics (continued) 4th-semester courses within Geofysikk og klima (bachelor) or "General / Programming based...

GEO-AST4410 – Planetary Sciences - Universitetet i Oslo

Astrophysics / AST1100 – Introduction to astrophysics (continued) 4th semesters courses within Geofysikk og klima (bachelor) or "General / Programming based...

KJM4070 – Biogeokjemi - Universitetet i Oslo

slike endringer Kunne forklare hvordan klimaet påvirker og påvirkes av sentrale biogeokjemiske prosesser Ha ferdigheter i bruk av dataprogram for...