Søk etter emner


Viser treff 1–20 av 23 for «klima»

STV1200 – Internasjonal politikk - Universitetet i Oslo

- og finanssystemet bli kjent med sentrale problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, migrasjon og internasjonalt samarbeid om klima- og...

NAT2000 – Naturfag i praksis - Universitetet i Oslo

og elevaktive undervisningsformer. Undervisningen har fokus på tverrfaglige tema som energi, klima og miljø og kropp og helse, og hvordan disse temaene...

RUS1503 – Russisk historie - Universitetet i Oslo

. Viktige temaer er geografi og klima som forutsetninger for russisk historie, kampene mot ytre fiender og den stadige utvidelsen av rikets territorium...

FYS3810 – Fysikkdidaktikk - Universitetet i Oslo

, klima og helse, og diskutere fysikkformidling som samfunnsoppdrag. Opptak til emnet Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og...

GEO3000 – Bacheloroppgave i geofag - Universitetet i Oslo

klima (bachelor) . Emnet vil også gi en innføring i hva forskning er, ulike akademiske sjangre og IMRaD-modellen. Hva lærer du? Etter å ha tatt dette...

GEO2160 – Paleontologi og paleoøkologi - Universitetet i Oslo

kan bidra til forståelsen av evolusjonen, av de store masseutryddelsene, og hvordan disse fenomenene er koblet til endringer i klima og miljø. Hva lærer...

GEO3010 – Felt- og kartkurs - Universitetet i Oslo

og geografi (bachelor) (videreført) Geologi og geografi (bachelor) Geofysikk og klima (bachelor) Spesielle opptakskrav I tillegg til generell

KIN2500 – Kinas århundre? Politikk og samfunn i Kina - Universitetet i Oslo

og har fått nye ambisjoner om å sette den politiske dagsordenen, blitt pådriver i internasjonale klima-avtaler og en ettertraktet handelspartner. På...

FYS4810 – Fysikkdidaktikk - Universitetet i Oslo

fysikkdidaktikk og vurdere slike tekster kritisk. kan du reflektere over fysikkens rolle i møtet med samfunnsutfordringer knyttet til energi, klima og helse, og...

PSY4505 – Identitet, kultur og kritisk psykologi - Universitetet i Oslo

kan anvendes for å forstå individ—samfunn-samspillet som er sentralt i noen av vår tids store samfunnsutfordringer som miljø- og klima, migrasjon...

PPE1000 – Innføring i filosofi, politikk og økonomi - Universitetet i Oslo

tematikken er. I samfunnsøkonomi finner vi begrepet ‘kollektivt gode’, som er et gode alle kan dra nytte av når det foreligger. Et klima det går an å leve med...

MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger - Universitetet i Oslo

økonomi Bachelorprogrammet Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi Bachelorprogrammet Geofysikk og klima Bachelorprogrammet Geologi og geografi...

SGO2400 – Politisk geografi - Universitetet i Oslo

Arbeiderorganisering og identitetspolitikk Klassisk geopolitikk Kritisk geopolitik Information, desinformation och hybridkrigföring Klima og miljøpolitikk Emnet tar for...

ENERGI4010 – Bærekraftige energisystemer - Universitetet i Oslo

sikker, tilgjengelig for alle og samtidig møter de globale klima- og miljøutfordringene. Teknologisk og samfunnsvitenskapelig kompetanse kobles gjennom...

GEO1100 – Jordens utvikling - Universitetet i Oslo

klima, istider, dagens klima, hav og atmosfære. Det legges vekt på koblingen mellom jordens indre og ytre prosesser og samspillet mellom litosfære...

STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk - Universitetet i Oslo

over struktur og arbeidsmåte innenfor viktige internasjonale miljø- og ressursregimer, som dem for klima, biodiversitet og mineralske ressurser, og...

PSY4405 – Ledelse, team og kommunikasjon i organisasjoner - Universitetet i Oslo

klima i arbeidsgruppen Kommunikasjon Bruke konkrete modeller som: SWOT (strategisk analyse) IGLO (organisasjonsstruktur) PEACE (intervju-modell) Få...

KRIM2920 – Grønn (øko-global) kriminologi - Universitetet i Oslo

økologisk-globalt perspektiv. Pensum belyser empirisk og teoretisk hvordan ødeleggende inngrep i naturen fører til ulike typer skader på miljø og klima...

GEO3000 – Bachelor Thesis in Geosciences - Universitetet i Oslo

project thesis, preferably individually, within the subject areas covered in the bachelor's programmes Geologi og geografi (bachelor) and Geofysikk og klima...

GEO3010 – Field and Mapping Course - Universitetet i Oslo

following study programmes: Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) (continued) Geologi og geografi (bachelor) Geofysikk og klima (bachelor) Special...