Søk etter emner


Viser treff 1–20 av 34 for «klima»

MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger - Universitetet i Oslo

Bachelorprogrammet Geofysikk og klima Bachelorprogrammet Geologi og geografi Lektorprogrammet (studieretning realfag) Det er ikke mulig å søke om plass på undervisning...

GEO1100 – Jordens utvikling - Universitetet i Oslo

, platetektonikk, dannelse av havbunn og kontinenter, fjellkjeder, tidligere tiders klima, istider, dagens klima, hav og atmosfære. Det legges vekt på koblingen...

GEO4131 – Geomechanics - Universitetet i Oslo

following programmes: Geofysikk og klima (bachelor) Geologi og geografi (bachelor) (programme option Geology has priority over programme option Geography...

GEO-AST3410 – Planetologi - Universitetet i Oslo

/ AST2000 – Innføring i astrofysikk / AST1100 – Innføring i astrofysikk (videreført) 4. semester emner innenfor Geofysikk og klima (bachelor) eller "generell...

KJM3070 – Biogeokjemi - Universitetet i Oslo

slike endringer kunne forklare hvordan klimaet påvirker og påvirkes av sentrale biogeokjemiske prosesser ha ferdigheter i bruk av dataprogram for...

BIOS3070 – Biogeokjemi - Universitetet i Oslo

til slike endringer. Kunne forklare hvordan klimaet påvirker og påvirkes av sentrale biogeokjemiske prosesser. Ha ferdigheter i bruk av dataprogram for...

GEO2320 – Oseanografi - Universitetet i Oslo

påvirker jordas klima Opptak til emnet Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb. Spesielle...

BIOS3611 – Plantevitenskap - Universitetet i Oslo

dette perspektivet, som for eksempel domestisering, landbruk, miljø, klima og genteknologi. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet: har du grunnleggende...

GEO3131 – Geomekanikk - Universitetet i Oslo

på et av følgende studieprogram: Geofysikk og klima (bachelor) Geologi og geografi (bachelor) (studieretning Geologi har prioritet over studieretning...

GEO4460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse - Universitetet i Oslo

. Bachelor studenter (ikke prioritert rekkefølge) på følgende program: • Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) (videreført) • Geofysikk og klima...

BIOS4611 – Plantevitenskap - Universitetet i Oslo

dette perspektivet, som for eksempel domestisering, landbruk, miljø, klima og genteknologi. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet: har du grunnleggende...

GEO-AST4410 – Planetologi - Universitetet i Oslo

klima (bachelor) eller "generell/programmeringsbasert astronomi" Overlappende emner 10 studiepoeng overlapp med GEO-AST3410 – Planetologi . Undervisning 3...

BIOS3610 – Plantevitenskap - Universitetet i Oslo

, som for eksempel domestisering, landbruk, miljø, klima og genteknologi. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet: har du grunnleggende kunnskap om ulike...

BIOS4610 – Plantevitenskap - Universitetet i Oslo

, som for eksempel domestisering, landbruk, miljø, klima og genteknologi. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet: har du grunnleggende kunnskap om ulike...

STK4150 – Miljøstatistikk - romlig statistikk - Universitetet i Oslo

, Monte Carlo MLE, Bayesianske metoder). Ekstremverdi-metoder – kryssing av grenser i forbindelse med luftforurensning, forandring i klima-ekstremer...

GEO4460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse - Universitetet i Oslo

. Bachelor studenter (ikke prioritert rekkefølge) på følgende program: • Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) (videreført) • Geofysikk og klima...

KJM1700 – Miljø- og klimautfordringer - Universitetet i Oslo

at det vil egne seg for studenter fra andre fagområder som trenger grunnleggende kunnskap om miljø og klima i fagkretsen. Hva lærer du? Etter å ha...

NAT2000 – Naturfag i praksis - Universitetet i Oslo

som energi, klima og miljø og kropp og helse, og hvordan disse temaene kan integreres med undervisning om vitenskapelige tenkemåter og praksiser. Hva...

GEO3032 – Klimaforandringer og effekter - Universitetet i Oslo

emnet i denne rekkefølgen: Studenter på Geofysikk og klima (bachelor) Studenter på Geologi og geografi (bachelor) Studenter på Geofag: geologi, geofysikk...

GEO3000 – Bacheloroppgave i geofag - Universitetet i Oslo

, innenfor fagområdene som dekkes av bachelorprogrammene "Geologi og geografi" og "Geofysikk og klima". Emnet vil også gi en innføring til hva forskning er...