Søk etter emner


Viser treff 21–40 av 55 for «klima»

GEO4460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse - Universitetet i Oslo

. Bachelor studenter (ikke prioritert rekkefølge) på følgende program: • Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) (videreført) • Geofysikk og klima...

BIOS4611 – Plantevitenskap - Universitetet i Oslo

dette perspektivet, som for eksempel domestisering, landbruk, miljø, klima og genteknologi. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet: har du grunnleggende...

GEO-AST4410 – Planetologi - Universitetet i Oslo

klima (bachelor) eller "generell/programmeringsbasert astronomi" Overlappende emner 10 studiepoeng overlapp med GEO-AST3410 – Planetologi . Undervisning 3...

STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk - Universitetet i Oslo

over struktur og arbeidsmåte innenfor viktige internasjonale miljø- og ressursregimer, som dem for klima, biodiversitet og mineralske ressurser, og...

KONS3021 – Kontroll av miljø og klima - Universitetet i Oslo

KONS3021 – Kontroll av miljø og klima - Universitetet i Oslo KONS3021 – Kontroll av miljø og klima Beskrivelse av emnet Kort om emnet Hva lærer du...

BIOS3610 – Plantevitenskap - Universitetet i Oslo

, som for eksempel domestisering, landbruk, miljø, klima og genteknologi. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet: har du grunnleggende kunnskap om ulike...

BIOS4610 – Plantevitenskap - Universitetet i Oslo

, som for eksempel domestisering, landbruk, miljø, klima og genteknologi. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet: har du grunnleggende kunnskap om ulike...

PSYC3401 – Gruppeledelse og gruppedynamikk - Universitetet i Oslo

trygt og læringsfremmende klima i arbeidsgruppen Generell kompetanse Du skal kunne: Identifisere og analysere ulike dilemmaer som oppstår når ulike...

TFF3002 – Kjønnsperspektiv på religion og teologi - Universitetet i Oslo

tverrfaglig og passer for studenter fra humaniora, teologi og samfunnsvitenskap. Samtidscaset våren 2020 er: Klima, økofeminisme og religion Hva lærer du...

PSY4405 – Ledelse, team og kommunikasjon i organisasjoner - Universitetet i Oslo

klima i arbeidsgruppen Kommunikasjon Bruke konkrete modeller som: SWOT (strategisk analyse) IGLO (organisasjonsstruktur) PEACE (intervju-modell) Få...

KRIM2920 – Grønn (øko-global) kriminologi - Universitetet i Oslo

økologisk-globalt perspektiv. Pensum belyser empirisk og teoretisk hvordan ødeleggende inngrep i naturen fører til ulike typer skader på miljø og klima...

STK4150 – Miljøstatistikk - romlig statistikk - Universitetet i Oslo

, Monte Carlo MLE, Bayesianske metoder). Ekstremverdi-metoder – kryssing av grenser i forbindelse med luftforurensning, forandring i klima-ekstremer...

KONS3020 – Miljøfarer – Miljøfaktorers virkninger på den materielle kulturarv - Universitetet i Oslo

tidligere semestre Kort om emnet Emnet gir studenten innsikt i resent forskning på miljøfaktorer (klima, lys, forurensning, skadedyr og mygg) som påvirker...

GEO4460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse - Universitetet i Oslo

. Bachelor studenter (ikke prioritert rekkefølge) på følgende program: • Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) (videreført) • Geofysikk og klima...

KJM1700 – Miljø- og klimautfordringer - Universitetet i Oslo

at det vil egne seg for studenter fra andre fagområder som trenger grunnleggende kunnskap om miljø og klima i fagkretsen. Hva lærer du? Etter å ha...

NAT2000 – Naturfag i praksis - Universitetet i Oslo

som energi, klima og miljø og kropp og helse, og hvordan disse temaene kan integreres med undervisning om vitenskapelige tenkemåter og praksiser. Hva...

GEO3032 – Klimaforandringer og effekter - Universitetet i Oslo

emnet i denne rekkefølgen: Studenter på Geofysikk og klima (bachelor) Studenter på Geologi og geografi (bachelor) Studenter på Geofag: geologi, geofysikk...

GEO3000 – Bacheloroppgave i geofag - Universitetet i Oslo

, innenfor fagområdene som dekkes av bachelorprogrammene "Geologi og geografi" og "Geofysikk og klima". Emnet vil også gi en innføring til hva forskning er...

GEO2160 – Paleontologi og paleoøkologi - Universitetet i Oslo

hvordan disse fenomenene er koblet til endringer i klima og miljø. Hva lærer du? Etter å ha tatt dette emnet, har du kunnskap om: hvordan fossiler dannes...

FYS3810 – Fysikkdidaktikk - Universitetet i Oslo

slike tekster kritisk. kunne reflektere over fysikkens rolle i møtet med samfunnsutfordringer knyttet til energi, klima og helse, og diskutere