Søk etter emner


Viser treff 41–60 av 67 for «klima»

GEO3010 – Field and Mapping Course - Universitetet i Oslo

) Geologi og geografi (bachelor) Geofysikk og klima (bachelor) Special admission requirements In addition to fulfilling the Higher Education Entrance...

PSY4405 – Ledelse, team og kommunikasjon i organisasjoner - Universitetet i Oslo

klima i arbeidsgruppen Kommunikasjon Bruke konkrete modeller som: SWOT (strategisk analyse) IGLO (organisasjonsstruktur) PEACE (intervju-modell) Få...

KRIM2920 – Grønn (øko-global) kriminologi - Universitetet i Oslo

økologisk-globalt perspektiv. Pensum belyser empirisk og teoretisk hvordan ødeleggende inngrep i naturen fører til ulike typer skader på miljø og klima...

STK4150 – Miljøstatistikk - romlig statistikk - Universitetet i Oslo

, Monte Carlo MLE, Bayesianske metoder). Ekstremverdi-metoder – kryssing av grenser i forbindelse med luftforurensning, forandring i klima-ekstremer...

KONS3020 – Miljøfarer – Miljøfaktorers virkninger på den materielle kulturarv - Universitetet i Oslo

tidligere semestre Kort om emnet Emnet gir studenten innsikt i resent forskning på miljøfaktorer (klima, lys, forurensning, skadedyr og mygg) som påvirker...

GEO4460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse - Universitetet i Oslo

. Bachelor studenter (ikke prioritert rekkefølge) på følgende program: • Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) (videreført) • Geofysikk og klima...

GEO-AST3410 – Planetary Sciences - Universitetet i Oslo

Geofysikk og klima (bachelor) or "General / Programming based Astronomy" Overlapping courses 10 credits overlap with GEO-AST4410 – Planetary Sciences...

MAT-IN1105 – Programming, Modelling and Computations - Universitetet i Oslo

programs: Bachelorprogrammet Matematikk og økonomi Bachelorprogrammet Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi Bachelorprogrammet Geofysikk og klima...

GEO-AST4410 – Planetary Sciences - Universitetet i Oslo

– Introduction to Astrophysics / AST1100 – Introduction to astrophysics (continued) 4th semesters courses within Geofysikk og klima (bachelor) or "General...

GEO3131 – Geomechanics - Universitetet i Oslo

(programme option) Structural Geology and Tectonics (programme option) Bachelor students in one of the following programmes: Geofysikk og klima (bachelor...

KJM4070 – Biogeokjemi - Universitetet i Oslo

slike endringer Kunne forklare hvordan klimaet påvirker og påvirkes av sentrale biogeokjemiske prosesser Ha ferdigheter i bruk av dataprogram for...

KRIM4920 – Grønn (øko-global) kriminologi - Universitetet i Oslo

økologisk-globalt perspektiv. Pensum belyser empirisk og teoretisk hvordan ødeleggende inngrep i naturen fører til ulike typer skader på miljø og klima...

KULH4181 – Kulturhistoriske kontaktsoner - Universitetet i Oslo

i kulturvitenskapenes historie og kobler dette til urbefolkningers roller i samtidens strid om klima og bærekraft i Amazonas. Hva lærer du? Studenter...

GEO4460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse - Universitetet i Oslo

. Bachelor studenter (ikke prioritert rekkefølge) på følgende program: • Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) (videreført) • Geofysikk og klima...

GEO3032 – Climate Change and Impacts - Universitetet i Oslo

admission as follows: Students at Geofysikk og klima (bachelor) Students at Geologi og geografi (bachelor) Students at Geofag: geologi, geofysikk og geografi...

GEO3000 – Bachelor Thesis in Geosciences - Universitetet i Oslo

geografi (bachelor) (being phased out) , Geologi og geografi (bachelor) , Geofysikk og klima (bachelor) , and the programme options Matematikk - geografi...

GEO3010 – Field and Mapping Course - Universitetet i Oslo

out) , Geologi og geografi (bachelor) or Geofysikk og klima (bachelor) . Special admission requirements In addition to fulfilling the Higher Education...

GEO3460 – Surveying, Photogrammetry and Spatial Analysis - Universitetet i Oslo

) • Geofysikk og klima (bachelor) • Geologi og geografi (bachelor) , in which the course is required. Other bachelor- and master students in Geosciences. Exchange...

KJM1700 – Miljø- og klimautfordringer - Universitetet i Oslo

at det vil egne seg for studenter fra andre fagområder som trenger grunnleggende kunnskap om miljø og klima i fagkretsen. Hva lærer du? Etter å ha...

FYS3810 – Fysikkdidaktikk - Universitetet i Oslo

slike tekster kritisk. kunne reflektere over fysikkens rolle i møtet med samfunnsutfordringer knyttet til energi, klima og helse, og diskutere