English version of this page

Mina Katarina Helland Perminow

Vitenskapelig assistent - Bilagslønnede
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31, Eilert Sundts hus, blokk A, 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1091 Blindern, 0317 Oslo
Andre tilknytninger Sosialantropologisk institutt (Student)