English version of this page

Martin Andreas Lehre

Universitetslektor - Klinikk for kirurgiske fag
Brukernavn
Besøksadresse Sykehusveien 25, 1474 Nordbyhagen
Postadresse Akershus universitetssykehus, 1478 Lørenskog