Søk


Viser treff 21–40 av 183 for «stein bråten»

Pensum/læringskrav - SPED4300 - Vår 2012 - Universitetet i Oslo

, Steinar & Nielsen, Klaus (2003): At lære et fag i vekselspillet mellem skole og virksomhed. I: Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (red.) Praktikkens...

blodutstryk_morfologisk_atlas.pdf - MED1100 - Høst 2020 - Termin 2 - Universitetet i Oslo

Morfologisk atlas Blodutstryk, Vurdering. Morfologisk atlas. EQS dok. 3040 Godkjent av Siri Lund Støtterud 29.06.2011 Versjon 2.0 Side 1 av 77 MORFOLO

SOS4001 - Pensum/læringskrav - SOS4001 - Høst 2018 - Universitetet i Oslo

) "Sociology of Associations", in Bruno Latour: Hybrid Thoughts in a Hybrid World . Routledge, (side 102-129) *Bråten, Stein L. (1998). Samspill som rasjonelt...

uv-persontiltakskoder.xls - For ansatte - Universitetet i Oslo

411764 Teig, Nani 413000 Tesema, Melaku Tesfa 412756 Theie Steinar 351621 Thomas Pettersen 412638 THON EGIL 351578 THRONDSEN INGER 352683 Throndsen, Terje...

Sikrer grunnen under havbunnen - Geologi og geografi (bachelor) - Universitetet i Oslo

året, smiler hun lunt. De gjør også hyggelige ting sammen som ikke handler om jord og stein. En sosialkomité arrangerer hytteturer, store fester gjennom...

uke-29.pdf - Universitetet i Oslo

Offentlig journal Journaldato: 13.07.2020 - 19.07.2020, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Arkivdel: <>E-BILAG - Saksarkiv ved Universitetet i Oslo S...

SOS4001 - Pensum/læringskrav - SOS4001 - Høst 2017 - Universitetet i Oslo

Thoughts in a Hybrid World . Routledge, (side 102-129) *Bråten, Stein L. (1998). Samspill som rasjonelt (sam)spill og bytte, i Bråten: Kommunikasjon og...

oppgaver-i-avtale--og-kjopsrett-v2020.docx - JUS1111 - Høst 2020 - Universitetet i Oslo

Erik Tastad og gårdbruker Bråten avtalte at Bråten 1. september samme år skulle levere et parti poteter til kr 75 pr. sekk. Den 2. september ringer...

endelig-kjoreplan-v19-kurs-i-erstatningsrett-.docx - JUS1111 - Høst 2020 - Universitetet i Oslo

stein. Driftssjefen ved alpinsenteret, som eide bakken, hadde satt opp skilt med advarsel mot å kjøre utenfor den preparerte løypen, og at all ferdsel...

endelig-kjoreplan-h18-kurs-i-erstatningsrett-.docx - JUS1111 - Høst 2020 - Universitetet i Oslo

stein. Driftssjefen ved alpinsenteret, som eide bakken, hadde satt opp skilt med advarsel mot å kjøre utenfor den preparerte løypen, og at all ferdsel...

endelig-kjoreplan-h18-kurs-i-erstatningsrett-(1).docx - JUS1111 - Høst 2020 - Universitetet i Oslo

stein. Driftssjefen ved alpinsenteret, som eide bakken, hadde satt opp skilt med advarsel mot å kjøre utenfor den preparerte løypen, og at all ferdsel...

d-sak-2-strategi-2030---horingsinnspill-og-veivalg.pdf - Universitetet i Oslo

Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 2 Møtenr.: 8/2019 Møtedato: 3. desember 2019 Notatdato: 2...

endelig-kjoreplan-v20-kurs-i-erstatningsrett.docx - JUS1111 - Høst 2020 - Universitetet i Oslo

og arbeidsufør etter en skiulykke. Hun hadde kjørt utenfor den preparerte løypen, mistet balansen og kollidert med en stor stein. Driftssjefen ved...

uke-9-1.pdf - Universitetet i Oslo

Offentlig journal Journaldato: 24.02.2020 - 01.03.2020, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,ASeleksjon: 04.03.2020Rapport generert: Saksansvarlig: Innhol

endelig-kjoreplan-v20-kurs-i-erstatningsrett.docx - JUS1111 - Vår 2020 - Universitetet i Oslo

og arbeidsufør etter en skiulykke. Hun hadde kjørt utenfor den preparerte løypen, mistet balansen og kollidert med en stor stein. Driftssjefen ved...

blodutstryk_morfologisk_atlas.pdf - MED1100 - Vår 2020 - Termin 2 - Universitetet i Oslo

Morfologisk atlas Blodutstryk, Vurdering. Morfologisk atlas. EQS dok. 3040 Godkjent av Siri Lund Støtterud 29.06.2011 Versjon 2.0 Side 1 av 77 MORFOLO

Årets energistudenter - Universitetet i Oslo

Jan Bråten fra Statnett, Stein Bjørnar Jensen på UiO:Energi (tidligere DNV GL), Erik Marstein fra IFE og Torbjørg Jevnaker fra Institutt for...

endelig-kjoreplan-v19-kurs-i-erstatningsrett-.docx - JUS1111 - Vår 2019 - Universitetet i Oslo

stein. Driftssjefen ved alpinsenteret, som eide bakken, hadde satt opp skilt med advarsel mot å kjøre utenfor den preparerte løypen, og at all ferdsel...

5-deltakelse-feb-28-final.pdf - IN1060 - Vår 2020 - Universitetet i Oslo

, foregripende i og med at de gir rammer for senere beslutninger. Beslutninger i organisasjoner har med makt å gjøre. Den norske sosiologen Stein Bråten formulerte...

Pensum/læringskrav - VEIL4020 - Vår 2013 - Universitetet i Oslo

Kvale, Steinar (red.): Mesterlære. Læring som sosial praksis , 1999. Ad Notam Gyldendal. s. 37-51, s. 221-230. Ludvigsen, Sten: "Informasjons- og...