Søk


Viser treff 41–60 av 189 for «stein bråten»

endelig-kjoreplan-v20-kurs-i-erstatningsrett.docx - JUS1111 - Høst 2020 - Universitetet i Oslo

og arbeidsufør etter en skiulykke. Hun hadde kjørt utenfor den preparerte løypen, mistet balansen og kollidert med en stor stein. Driftssjefen ved...

Pensum/læringskrav - VEIL4020 - Vår 2013 - Universitetet i Oslo

Kvale, Steinar (red.): Mesterlære. Læring som sosial praksis , 1999. Ad Notam Gyldendal. s. 37-51, s. 221-230. Ludvigsen, Sten: "Informasjons- og...

Årets energistudenter - Universitetet i Oslo

Jan Bråten fra Statnett, Stein Bjørnar Jensen på UiO:Energi (tidligere DNV GL), Erik Marstein fra IFE og Torbjørg Jevnaker fra Institutt for...

Undervisning - tid og sted - UTVIT1000 - - Universitetet i Oslo

Bodil Jorun Stokke Olaussen, Ragna Bente Hagtvet, Stein Erik Ulvund, Vibeke Moe, Edvard Befring Utdanningsvitenskap som fag og forskningsfelt Onsdag kl...

endelig-kjoreplan-v20-kurs-i-erstatningsrett.docx - JUS1111 - Vår 2020 - Universitetet i Oslo

og arbeidsufør etter en skiulykke. Hun hadde kjørt utenfor den preparerte løypen, mistet balansen og kollidert med en stor stein. Driftssjefen ved...

Pensum/læringskrav - VEIL4020 - Vår 2011 - Universitetet i Oslo

: "Læring, mesterlære, sosial praksis" i Nielsen, Klaus og Kvale, Steinar (red.): Mesterlære. Læring som sosial praksis , 1999. Ad Notam Gyldendal. s. 37-51...

Pensum/læringskrav - SPED4400 - Høst 2009 - Universitetet i Oslo

tillegg kommer dokumentasjon til programvare som blir valgt ut ved starten av hvert semester. Psykososiale vansker Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (2003...

Pensum/læringskrav - SPED4300 - Vår 2011 - Universitetet i Oslo

, Steinar & Nielsen, Klaus (2003): At lære et fag i vekselspillet mellem skole og virksomhed. I: Kvale, Steinar & Nielsen, Klaus (red.) Praktikkens...

5-deltakelse-feb-28-final.pdf - IN1060 - Vår 2020 - Universitetet i Oslo

, foregripende i og med at de gir rammer for senere beslutninger. Beslutninger i organisasjoner har med makt å gjøre. Den norske sosiologen Stein Bråten formulerte...

Pensum/læringskrav - MUS4010 - Vår 2007 - Universitetet i Oslo

: Hjort Anders Olson , 1990. NBO, NMS, Ta 8685. Braaten, Halvor: Lars Fykerud , 1979. Torleif Trykkerud. fins på folkemusikksamlingen. Versto, Stein: "Det...

Pensum/læringskrav - MUS2011 - Vår 2007 - Universitetet i Oslo

: Hjort Anders Olson , 1990. NBO, NMS, Ta 8685. Braaten, Halvor: Lars Fykerud , 1979. Torleif Trykkerud. fins på folkemusikksamlingen. Versto, Stein: "Det...

econ3010-2017v.pdf - ECON3010 - Universitetet i Oslo

NOU 2017: 6 EKSAMEN ECON3010/3010B - vår 2017 1/2 INFORMASJON OM EKSAMEN UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Herunder følger viktig informasjon o...

Pensum/læringskrav - MUS2010 - Vår 2007 - Universitetet i Oslo

: Hjort Anders Olson , 1990. NBO, NMS, Ta 8685. Braaten, Halvor: Lars Fykerud , 1979. Torleif Trykkerud. fins på folkemusikksamlingen. Versto, Stein: "Det...

Pensum/læringskrav - UTLED4013 - Vår 2006 - Universitetet i Oslo

), 2003. Myndigheterna for skoleutveckling. Kvale, Steinar: Å bli veiledet i en speillabyrint i tåke. I: Skagen, K.: Kunnskap og handling i pedagogisk...

oppgaver-i-avtale--og-kjopsrett-h2019.docx - JUS1111 - Høst 2019 - Universitetet i Oslo

Erik Tastad og gårdbruker Bråten avtalte at Bråten 1. september samme år skulle levere et parti poteter til kr 75 pr. sekk. Den 2. september ringer...

oppgaver-i-avtale--og-kjopsrett-v2020.docx - JUS1111 - Vår 2020 - Universitetet i Oslo

Erik Tastad og gårdbruker Bråten avtalte at Bråten 1. september samme år skulle levere et parti poteter til kr 75 pr. sekk. Den 2. september ringer...

Undervisning - tid og sted - PGP290 - Vår 2005 - Universitetet i Oslo

, Einar Mathias Rasch-Halvorsen, Merete Barsnes, Merete Jansvik Toft, Monica Eitran, Oanh Hong Diep, Ola Flagstad Bøen, Solrun Elvik, Steinar Vik, Tone...

Pensum/læringskrav - NOR1300 - Høst 2003 - Universitetet i Oslo

Prøysen, Jan - Magnus Bruheim, Astrid Hjertenæs Andersen, Marie Takvam, Magli Elster, Hans Børli, Harald Sverdrup, Arnljot Eggen, Stein Mehren. 4. Til saman...

Pensum/læringskrav - PED2000 - - Universitetet i Oslo

instrumentalistiske mistaket , 1996. Oslo: Aschehoug. I Skjerveim, Hans: Deltakar og tilskodar. (11 s.) *. Smith, Lars og Ulvund, Stein Erik: Spedbarnsalderen , 1999...

Pensum/læringskrav - PED2000 - - Universitetet i Oslo

instrumentalistiske mistaket , 1996. Oslo: Aschehoug. I Skjerveim, Hans: Deltakar og tilskodar. (11 s.) *. Smith, Lars og Ulvund, Stein Erik: Spedbarnsalderen , 1999...