Søk


Viser treff 1–4 av 4 for «stein bråtens»

Forvaltningsplan BL04 Idrettsbygningen web.pdf - Universitetet i Oslo

holdbare overflatematerialene som tegl, stein og betong. Likedan ma- terialbruk i vinduer og dører der de oppleves fra bakkeplan og deler av publikumsarealer...

Forvaltningsplan BL02 Kristian Ottosens hus web.pdf - Universitetet i Oslo

uend- ret. Se vedlikeholdsråd for kobber. Vegger 1. et. består av faste glassfelt med karmer av teak. Levegg av tegl, 1 1/2 steins mur, ca. 1,5 m høy og...
Treff fra uio.no

KNiRiksarkivet.pdf - Universitetsbiblioteket

Forvaltningsplan BL03 Frederikke web.pdf - Universitetet i Oslo

beholdes uendret. Ev. skader på enkelt- stein kan utbedres ved utskifting av enkeltstein og refuging med mørtel med samme innfarging som eksisterende...

Forvaltningsplan BL01 Lucy Smiths hus web.pdf - Universitetet i Oslo

Kristian Otto- sens hus har deler av bygningen bærende teglvegger, det er også en levegg i 1 1/2 steins mur. Deler av fasaden i 1. et. på Frederikke har...