Søk


Viser treff 1–20 av 229 for «Petter Dass»

Per Thomas Andersen - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

. Universitetsforlaget (ISBN 8215004091) 267 s. Andersen, Per Thomas (1997). Fra Petter Dass til Jan Kjærstad. Studier i diktekunst og komposisjon . Cappelen Akademisk...

Hans H Skei - Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

industri . ISSN 0029-1501. 83 (3), s 321- 322 Skei, Hans H (2007). Petter Dass - 300 år etter hans død. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri...

Digitale tekstsamlinger - Universitetsbiblioteket

store tekstmengder fra norsk litteratur, bl.a. Petter Dass og Dorothe Engelbretsdatter. Early Church Fathers Elektronisk fulltekstutgave av den viktige og...

Jektefart – En bondeseilas - 1660–1780: enevelde

trygge på at mannfolkene og de dyrbare varene de førte kom hjem igjen. Forlis var det mange av. Dikterpresten Petter Dass beklaget i 1692 at hans egen jekt...

Bjørn Gjevik - Matematisk institutt

, Japan, earthquake. Gjevik, Bjørn (2011). Månen nær jorda 19.mars. Forskning.no . ISSN 1891-635X. Gjevik, Bjørn (2011). Vær, vind og sjø - fra Petter Dass...

Bjørn Gjevik - Department of Mathematics

, Japan, earthquake. Gjevik, Bjørn (2011). Månen nær jorda 19.mars. Forskning.no . ISSN 1891-635X. Gjevik, Bjørn (2011). Vær, vind og sjø - fra Petter Dass...

Pensum/læringskrav - NOR1301 - Vår 2020 - Universitetet i Oslo

"To Siælle døtre": Samlede Skrifter, Taare-Offer , 1955. Oslo, Aschehoug. Utgitt av Kristen Valkner. Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære" og...

Jon Haarberg - Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

. Haarberg, Jon (2017). Den lesbare tekstens pris. Sluttstrek for utgivelsen av Petter Dass' Katekismesanger, I: Paula Henrikson; Mats Malm & Petra Söderlund...

Pensumliste - LIT4403 - Høst 2017 - Universitetet i Oslo

, overs. Johann Grip og Henning Hagerup, Oslo 1996, s. 23 (1 s.) Coetzee, J.M., In the Heart of the Country , London 1977 og senere (177 s.) Dass, Petter...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Høst 2006 - Universitetet i Oslo

Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære". Son Juana: sonett 167. Historisk...

Marianne Egeland - Department of Linguistics and Scandinavian Studies

summary De tre første norske forfatterbiografiene, om Petter Dass, Christian Braunmann Tullin og Johan Herman Wessel, forelå i siste halvdel av 1700-tallet...

Pensum/læringskrav - LIT2401 - Høst 2005 - Universitetet i Oslo

Dass' "Herre Gud, ditt dyre navn og ære", Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 1 (1998), s. 79–92 (14 s.) (2) Tekst og bok Stein Davidsen...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Vår 2006 - Universitetet i Oslo

Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære". Son Juana: sonett 167. Historisk...

1880-1889 - Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Christian Christiansen Jus Laudabilis Facsimile 1880 Bakke Johan Adolf Facsimile 1880 Bang Peter Lauritz Medicin Laudabilis (18,00) Facsimile 1880 Bang Thomas...

Arne Torp - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

transkribert versjon (pdf) Video (wmv) med Hamarkrøniken , og transkribert versjon (pdf) Video (wmv) om Ludvig Holberg Video (wmv) om Petter Dass Emneord...

Marianne Egeland - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

. 96 (2), s 133- 158 Vis sammendrag De tre første norske forfatterbiografiene, om Petter Dass, Christian Braunmann Tullin og Johan Herman Wessel, forelå...

1860-1869 - Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Laudabilis 1862 Koren Petter Sturvitz Theologi Laudabilis 1862 Kyhn Thorvald Andreas Theologi Laudabilis 1862 Larsen Ole 1862 Lund Christopher Andreas Dass...

1830-1839 - Museum for universitets- og vitenskapshistorie

. 1835 Hasberg Haagen Medicin Haud illaud. 1835 Heede Anders Philologie Laudabilis 1835 Heltzen Anders Dass 1835 Heyberg Peter Medicin Laudabilis 1835...

Pensum/læringskrav - LIT4403 - Høst 2019 - Universitetet i Oslo

.) Haarberg, Jon, «Filologien som utfordring til litteraturvitenskapen. Momenter til en lesning av Petter Dass’ ‘Herre Gud, ditt dyre navn og ære’», Norsk...

Marianne Jensen Hjermstad - Institutt for klinisk medisin

: 10.1016/j.lungcan.2015.07.001 van Riet Paap, Jasper; Vernooij-Dassen, Myrra; Sommerbakk, Ragni; Moyle, Wendy; Hjermstad, Marianne Jensen; Leppert, Wojciech...