Søk

Mente du: petter days

Viser treff 1–2 av 2 for «Petter Dass»

Jon Haarberg - Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

. Haarberg, Jon (2017). Den lesbare tekstens pris. Sluttstrek for utgivelsen av Petter Dass' Katekismesanger, I: Paula Henrikson; Mats Malm & Petra Söderlund...

sub12-complete.pdf - Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

University of Oslo Atle Grønn (ed.) PROCEEDINGS OF SUB 12 Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Department of Literature, Area S