Søk


Viser treff 181–200 av 250 for «Petter Dass»

F&S_11.pdf - foreninger.uio.no

FOSSILS AND STRATA 'Editor Anders Martinsson, Department of Palaeobiology, Box 564, S-75 1 22 Uppsala 1, Sweden. Editorial and administrative baard St...

F&S_02.pdf - foreninger.uio.no

Fysiografiska Sallska ­ pet, Lund, and Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Lund, made the work possible. I am grateful to the above institu tions and...

F&S_08.pdf - foreninger.uio.no

Llandoverian and Wenlockian graptolites from Bornholm Merete Bjerreskov FOSSILS AND STRATA Editor Anders Martinsson, Department of Palaeobiology, Box

F&S_04.pdf - foreninger.uio.no

Evolution and morphology of the Trilobita, Trilobitoidea and Merostornata Proceedings of the Oslo Meeting, 1973 FOSSILS AND STRATA Editor Anders Marti

F&S_15.pdf - foreninger.uio.no

FOSSILS AND STRATA Editors Anders Martinsson (deceased) and Stefan Bengtson, Department of Palaeobiology, Box 564, S-75122 Uppsala, Sweden. Editorial

Norsk musikkhistorisk arkiv - Institutt for musikkvitenskap

Alstahaug. Om musikalske sider ved Petter Dass sin diktning . Trondheim 1986 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim Hernes, Asbjørn: Schola...

Vokal.pdf - MUS1301 - Vår 2011 - Universitetet i Oslo

Institutt for musikkvitenskap, UiO Litteratur MUS1301 V2010 1 Vokal folkemusikk av Olav Sæta (2004) Denne artikkelen er ment som et supplement til, og

bibliography-norwegian-history-1800-2000.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

., Industrialization, community structure, and socialism : An ecological analysis of Norway, 1875-1924, Oslo, 1974 (UHS) Larsen, Stein Ugelvik, Myklebust, Jan Petter and...

Alv Egeland: Pålysende himmelstier - Apollon

sannsynligvis derfor Petter Dass ikke nevner fenomenet i sin diktning, mens Knut Hamsun har flere referanser til dette lyset. Dass har sannsynligvis ikke sett det...

masteroppgavetetzschner.pdf - Department of Private Law

fokuset på 34 Juul, Jakob og Peter Fauerholdt Thommesen. Voldgiftsret. 2. utg. København, 2008 s. 50. 35 Se eksempelvis Fouchard Gaillard Goldman On...

Klima2011.pdf - FYS1010 - Vår 2011 - Universitetet i Oslo

Nord-Amerika og i Europa. Perioden er kjent som den lille istid. Det var trolig lite nordlys i denne perioden. Petter Dass levde fra 1647 til 1707...

Årsrapport for 2000 - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

. Kommentar til Andreas G. Lombnæs' "Læbers Pligt og Lemmers Facter. Filologisk tilforsikt og retorisk anfektelse hos Petter Dass", NLvT 2/1999, s. 148-56...

hefte04.pdf - Universitetsbiblioteket

indispensable foundation of discovery and the creation of new knowledge. Britain’s Sir Peter Medawar wrote that “if politics is the art of the possib- Beguiling...

2016-annual-report-pdf.pdf - NCMM - Centre for Molecular Medicine Norway

regulation in hormone-dependent cancers) Ole Petter Rekvig, University of Tromsø, Norway (Lupus markers and biology in cancer) Wolfgang Lilleby, OUS...

2016-annual-report-pdf.pdf - NCMM - Centre for Molecular Medicine Norway

regulation in hormone-dependent cancers) Ole Petter Rekvig, University of Tromsø, Norway (Lupus markers and biology in cancer) Wolfgang Lilleby, OUS...

060817_Helland&Pitz_introduksjonsforelesning.ppt - EXFAC03-SPR - Høst 2006 - Universitetet i Oslo

underledd: furchtbar oft Subjunksjoner at, dass, que, weil, da, since Underordner en setning til en annen. Den underordnede setningen kalles leddsetning...

nnk-2013-1.pdf - Det teologiske fakultet

: salmedikteren har ikke bare i tematikk, men også i språk, uttrykk og tanke#gu- rer, hentet sto& fra GT. Petter Dass er i dag mest kjent for Nordlands Trompet. Men...

nnk-2008-04.pdf - Det teologiske fakultet

ordene om Gud er sluppet løs. Peter proklamerer ivrig i sin etter hvert så berømte tale i Acta 2 at Ånden utøses over alle mennesker. Sønner og døtre, unge...

nnk-2009-04.pdf - Det teologiske fakultet

parallell til 3,16-18. «Det ord jeg har talt skal dømme ham på den siste dag» (v.48). TIl PrekeNeN Petter Dass har i sine katekismesanger en sang om Den...

nnk-2013-03.pdf - Det teologiske fakultet

sammenheng. Hver enkelt av oss er et bindeledd mellom sine foreldre og sine barn.» En av de to salmene vi sang i begravelsen, Petter Dass - salmen Om alle mine...