Søk


Viser treff 21–40 av 244 for «Petter Dass»

Hans H Skei - Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

industri . ISSN 0029-1501. 83 (3), s 321- 322 Skei, Hans H (2007). Petter Dass - 300 år etter hans død. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri...

studentmatrikkelen.json - Museum for universitets- og vitenskapshistorie

" : "Peter Munch", "studentetternavn" : "Wang", "foedested" : "Vaage Pr.", "foeddato" : "1792", "farsyrke" : "Sognepræst", "farsfornavn" : "Marcus Frederik...

Bjørn Gjevik - Matematisk institutt

(2011). Vær, vind og sjø - fra Petter Dass til moderne forskning, I: Knut Skorpen & Anne Severinsen (red.), Årbok for Helgeland 2011 . Helgeland...

Hans H Skei - Department of Literature, Area Studies and European Languages

Tidskrift för vetenskap, konst och industri . ISSN 0029-1501. 83 (3), s 321- 322 Skei, Hans H (2007). Petter Dass - 300 år etter hans død. Nordisk Tidskrift...

Ingrid Margareta Markussen - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

? Markussen, Ingrid (2002). Petter Dass hustavle som tekst. Vis sammendrag I Petter Dass hustavlesange kan man aflæse de normer som ligger i Hustavlen. Men er...

Jon Haarberg - Department of Literature, Area Studies and European Languages

tittelen på Petter Dass' nordlandsbeskrivelse. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning . ISSN 0013-0818. 99 (1), s 3- 15 Haarberg, Jon (2011). EAN...

Bjørn Gjevik - Department of Mathematics

(2011). Vær, vind og sjø - fra Petter Dass til moderne forskning, I: Knut Skorpen & Anne Severinsen (red.), Årbok for Helgeland 2011 . Helgeland...

Øystein Rian - Department of Archaeology, Conservation and History

Finland. ISBN 978-951-583-172-9. Artikkel. s 185 - 208 Rian, Øystein (2008). Petter Dass-feiden. Svar til Einar Niemi. HIFO-nytt . ISSN 0802-3204. (1), s 29...

Øystein Rian - Institutt for arkeologi, konservering og historie

. s 185 - 208 Rian, Øystein (2008). Petter Dass-feiden. Svar til Einar Niemi. HIFO-nytt . ISSN 0802-3204. (1), s 29- 32 Rian, Øystein (2007). Det store...

Ingrid Margareta Markussen - Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas

fredsundervisning blev også vigtige faktorer - men hvilke værdier lå bag det nye demokratiske skolesyn? Markussen, Ingrid (2002). Petter Dass hustavle som tekst. Show...

Per Thomas Andersen gjennomgår Petter … - NOR1301 - Vår 2006 - Universitetet i Oslo

Per Thomas Andersen gjennomgår Petter … Per Thomas Andersen gjennomgår Petter Dass' Nordlands trompet 8. mai og Ludvig Holbergs Erasmus Montanus/"Om...

Pensum/læringskrav - NOR1301 - Vår 2018 - Universitetet i Oslo

. Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære" og hilsningsdiktet "Vær hilset I Nordlands bebyggende Mænd" i K. Heggelund, S. I. Apenes og K. E. Harr...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Vår 2018 - Universitetet i Oslo

" Louise Labé: sonett 14. Shakespeare: sonett 18, 55 og 130. Donne: "The Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass...

Pensumliste - LIT4403 - Høst 2017 - Universitetet i Oslo

, overs. Johann Grip og Henning Hagerup, Oslo 1996, s. 23 (1 s.) Coetzee, J.M., In the Heart of the Country , London 1977 og senere (177 s.) Dass, Petter...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Høst 2017 - Universitetet i Oslo

" Louise Labé: sonett 14. Shakespeare: sonett 18, 55 og 130. Donne: "The Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass...

fortid_02_2017_trykk.pdf

-tallshistorikeren Peter Friedrich Suhm mente at man i samtiden burde slutte å brenne bøker, for da brenner man samtidig argumenter som kanskje kun- ne være de beste...

Pensum/læringskrav - NOR1301 - Vår 2017 - Universitetet i Oslo

": Samlede Skrifter, Taare-Offer , 1955. Oslo, Aschehoug. Utgitt av Kristen Valkner. Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære" og hilsningsdiktet "Vær...

Norsk musikkhistorisk bibliografi - Institutt for musikkvitenskap

musikalske sider ved Petter Dass sin diktning. Trondheim 1986 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim Hernes, Asbjørn: Schola Nidrosiensis. Opphav og...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Vår 2017 - Universitetet i Oslo

" Louise Labé: sonett 14. Shakespeare: sonett 18, 55 og 130. Donne: "The Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass...

nnk-2019-2.pdf - Det teologiske fakultet

1 Fra grå apati til grønt håp Klimaendringene er over oss. Vi har visst det lenge, men likevel ble fjorårets varme sommer en skikkelig vekker for mang