Søk


Viser treff 21–40 av 246 for «Petter Dass»

Per Thomas Andersen - Department of Linguistics and Scandinavian Studies

). Nordlands trompet i litteraturhistorien i dag, I: Sven Erik Forfang (red.), Petter Dass - omkring Nordlands trompet . Høgskolen i Nesna. ISBN 82-7569-099-4...

studentmatrikkelen.html - Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Michael Sanne Christiansand 1796 Kjøbmand Johan Sanne Christiansands l. Skole 1813 Laudabilis 05.07.1813 Platou 00.06.1814 Haud illaud. 1 6 1813 2 6 Peter...

Et spøkelse, to prester og et mistenkt spedbarnsdrap – En dølgsmålssak fra 1600-tallets Nordland

gjennomgangen er basert på denne beretningen. [33] Ifølge Petter Dass skal fiskere ha tatt turen innom Skålvold på vei hjem fra Lofotfisket for å oppleve...

Hans H Skei - Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

industri . ISSN 0029-1501. 83 (3), s 321- 322 Skei, Hans H (2007). Petter Dass - 300 år etter hans død. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri...

Jon Haarberg - Department of Literature, Area Studies and European Languages

verket. Haarberg, Jon (2017). Den lesbare tekstens pris. Sluttstrek for utgivelsen av Petter Dass' Katekismesanger, I: Paula Henrikson; Mats Malm & Petra...

Ingrid Margareta Markussen - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

? Markussen, Ingrid (2002). Petter Dass hustavle som tekst. Vis sammendrag I Petter Dass hustavlesange kan man aflæse de normer som ligger i Hustavlen. Men er...

Øystein Rian - Department of Archaeology, Conservation and History

Finland. ISBN 978-951-583-172-9. Artikkel. s 185 - 208 Rian, Øystein (2008). Petter Dass-feiden. Svar til Einar Niemi. HIFO-nytt . ISSN 0802-3204. (1), s 29...

Øystein Rian - Institutt for arkeologi, konservering og historie

. s 185 - 208 Rian, Øystein (2008). Petter Dass-feiden. Svar til Einar Niemi. HIFO-nytt . ISSN 0802-3204. (1), s 29- 32 Rian, Øystein (2007). Det store...

Per Thomas Andersen gjennomgår Petter … - NOR1301 - Vår 2006 - Universitetet i Oslo

Per Thomas Andersen gjennomgår Petter … Per Thomas Andersen gjennomgår Petter Dass' Nordlands trompet 8. mai og Ludvig Holbergs Erasmus Montanus/"Om...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Høst 2018 - Universitetet i Oslo

" Louise Labé: sonett 14. Shakespeare: sonett 18, 55 og 130. Donne: "The Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass...

Ingrid Margareta Markussen - Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas

fredsundervisning blev også vigtige faktorer - men hvilke værdier lå bag det nye demokratiske skolesyn? Markussen, Ingrid (2002). Petter Dass hustavle som tekst. Show...

studentmatrikkelen.json - Museum for universitets- og vitenskapshistorie

" : "Peter Munch", "studentetternavn" : "Wang", "foedested" : "Vaage Pr.", "foeddato" : "1792", "farsyrke" : "Sognepræst", "farsfornavn" : "Marcus Frederik...

sub12-complete.pdf - Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

University of Oslo Atle Grønn (ed.) PROCEEDINGS OF SUB 12 Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Department of Literature, Area S

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Vår 2019 - Universitetet i Oslo

" Louise Labé: sonett 14. Shakespeare: sonett 18, 55 og 130. Donne: "The Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass...

Pensum/læringskrav - NOR1301 - Vår 2019 - Universitetet i Oslo

. Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære" og hilsningsdiktet "Vær hilset I Nordlands bebyggende Mænd" i K. Heggelund, S. I. Apenes og K. E. Harr...

Hans H Skei - Department of Literature, Area Studies and European Languages

Tidskrift för vetenskap, konst och industri . ISSN 0029-1501. 83 (3), s 321- 322 Skei, Hans H (2007). Petter Dass - 300 år etter hans død. Nordisk Tidskrift...

Pensum/læringskrav - NOR1301 - Vår 2018 - Universitetet i Oslo

. Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære" og hilsningsdiktet "Vær hilset I Nordlands bebyggende Mænd" i K. Heggelund, S. I. Apenes og K. E. Harr...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Vår 2018 - Universitetet i Oslo

" Louise Labé: sonett 14. Shakespeare: sonett 18, 55 og 130. Donne: "The Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass...

Norsk musikkhistorisk bibliografi - Institutt for musikkvitenskap

musikalske sider ved Petter Dass sin diktning. Trondheim 1986 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim Hernes, Asbjørn: Schola Nidrosiensis. Opphav og...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Høst 2017 - Universitetet i Oslo

" Louise Labé: sonett 14. Shakespeare: sonett 18, 55 og 130. Donne: "The Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass...