Søk


Viser treff 41–60 av 249 for «Petter Dass»

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Høst 2017 - Universitetet i Oslo

" Louise Labé: sonett 14. Shakespeare: sonett 18, 55 og 130. Donne: "The Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass...

Musikken på CD-ene - Institutt for musikkvitenskap

Engelbretsdatter: "Aftensalme" Marit Isaksen Solstrand, sopran, Pro Musica Antiqua, Oslo NKFCD 50032-2 2:19 15 Petter Dass: "Herre Gud", med melodien fra Vefsn Bærum...

Pensum/læringskrav - NOR1301 - Vår 2017 - Universitetet i Oslo

": Samlede Skrifter, Taare-Offer , 1955. Oslo, Aschehoug. Utgitt av Kristen Valkner. Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære" og hilsningsdiktet "Vær...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Vår 2017 - Universitetet i Oslo

" Louise Labé: sonett 14. Shakespeare: sonett 18, 55 og 130. Donne: "The Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass...

Undervisningsplan - NOR1301 - Vår 2011 - Universitetet i Oslo

Palladius, Leonora Christine, Kingo 14.02.2010 Liv Bliksrud PAM6, 10.15-12 Hamarkrøniken og Petter Dass: ”Helliget Vorde Dit Navn 21.02.2011 Leseuke...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Høst 2016 - Universitetet i Oslo

" Louise Labé: sonett 14. Shakespeare: sonett 18, 55 og 130. Donne: "The Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass...

Undervisningsplan - NOR1301 - Vår 2010 - Universitetet i Oslo

15 i PAM Introduksjon 21.01.2010 Liv Bliksrud ES aud. 6, 10.15-12 Hamarkrøniken og Petter Dass: ”Helliget Vorde Dit Navn 28.01.2010 Liv Bliksrud ES aud...

Pensum/læringskrav - NOR1301 - Vår 2016 - Universitetet i Oslo

": Samlede Skrifter, Taare-Offer , 1955. Oslo, Aschehoug. Utgitt av Kristen Valkner. Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære" og hilsningsdiktet "Vær...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Vår 2016 - Universitetet i Oslo

" Louise Labé: sonett 14. Shakespeare: sonett 18, 55 og 130. Donne: "The Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass...

Undervisningsplan - NOR1301 - Vår 2009 - Universitetet i Oslo

Aud. 6 Eilert Sundt Hamarkrøniken og Petter Dass: ”Helliget Vorde Dit Navn 30.01.2009 Ellen Rees Petter Dass: "Hilsningsdiktet" i Nordlands Trompet...

Undervisningsplan - NOR1301 - Vår 2008 - Universitetet i Oslo

Introduksjon 22.01.2008 Liv Bliksrud Hamarkrøniken og Petter Dass: ”Helliget Vorde Dit Navn 29.01.2008 Liv Bliksrud Petter Dass: "Hilsningsdiktet" i Nordlands...

Undervisningsplan - NOR1301 - Vår 2006 - Universitetet i Oslo

Introduksjon 22.01.2008 Liv Bliksrud Hamarkrøniken og Petter Dass: ”Helliget Vorde Dit Navn 29.01.2008 Liv Bliksrud Hilsningsavsnittet i Nordlands Trompet...

Undervisningsplan - NOR1301 - Vår 2007 - Universitetet i Oslo

Hamarkrøniken 02.02.2007 Petter Dass: Nordlands Trompet, Innledningsdiktet 09.02.2007 Petter Dass: Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære 16.02.2007 Dorothe...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Høst 2015 - Universitetet i Oslo

". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære". Sor Juana Inés de la Cruz: sonett 167. Historisk poetikk (97s.) Eide, E., A...

Pensumliste - LIT4403 - Høst 2015 - Universitetet i Oslo

Einar Thomassen, Oslo 1990, s. 128–80 (52 s.) Jon Haarberg, “Filologien som utfordring til litteraturvitenskapen. Momenter til en lesning av Petter Dass...

nnk-2019-6-innhold.pdf - Det teologiske fakultet

vore spennande å høyra foredrag om store salmediktarar. I eit foredrag om Petter Dass si dikting vart det sett lys på den genistreken det var at han...

Undervisningsplan - NOR1301 - Høst 2005 - Universitetet i Oslo

henholdsvis danske og svenske tekster. 01.09.2005 Hanne Lauvstad HW 322 Petter Dass: Hilsningsavsnittet i Nordlands Trompet 08.09.2005 Hanne Lauvstad HW 322...

Pensum/læringskrav - NOR1301 - Vår 2015 - Universitetet i Oslo

. Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære" og hilsningsdiktet "Vær hilset I Nordlands bebyggende Mænd" i K. Heggelund, S. I. Apenes og K. E. Harr...

fortid_02_2017_trykk.pdf

-tallshistorikeren Peter Friedrich Suhm mente at man i samtiden burde slutte å brenne bøker, for da brenner man samtidig argumenter som kanskje kun- ne være de beste...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Vår 2015 - Universitetet i Oslo

". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære". Sor Juana Inés de la Cruz: sonett 167. Historisk poetikk (97s.) Eide, E., A...